Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Дејан Коблишка

Дејан Коблишка

Стручни сарадник за рад у лабораторијама
+38128425320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица