Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Дејан Лазовић

Дејан Лазовић

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама- лаборант за материјале, механику и саобраћај
+38128425320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица