Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Сања Вукићевић

Сања Вукићевић

Референт ликвидатуре и набавке
+38128425320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица