Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Јулијана Врзић

Јулијана Врзић

Службеник за јавне набавке
+38128425320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица