Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Стефан Питулић

Стефан Питулић

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

Стручни назив

Мастер инжењер за електротехнику и рачунарство

Ужа научна област

Рачунарска техника и информатика

Датум избора у звање

01.03.2019. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

3.4.5.ОЕ.РИ Основи рачунарске технике 2

5.2.5.ОЕ.РИ Базе података 1

8.1.5.ОЕ.РИ Информациони системи

20.МЕ34 Инфраструктура за електронско пословање

7.4.5.ОЕ.РИ Рачунарске основе интернета

2.4.5.ОЕ Основи рачунарске технике 1

7.3.5.ОЕ.РИ Пројектовање софтвера

20.ME33 Софтверски алати база података

Радови у часописима са SCI листе

/

Радови у часописима ван SCI листе

/

Радови са међународних конференција
 1. Stefan Pitulić, Slaviša Ilić, Siniša Ilić, Vladimir Veljović. Implementation of recording log events in WSO2 ESB communication, International Scientific
  Conference “UNITECH 2019”, pp. 287-292, November 2019, Gabrovo
 2. Stefan Pitulić, Slaviša Ilić, Siniša Ilić, Dragana Radosavljević. Data exchange using WSO2 Enterprise service bus, International Scientific Conference
  “UNITECH 2019”, pp. 281-286, November 2019, Gabrovo
 3. Dragana Radosavljević, Siniša Ilić, Stefan Pitulić. A data mining approach to wine quality prediction, International Scientific Conference “UNITECH 2019”, pp. 320-324, November 2019, Gabrovo

Радови са домаћих конференција
 1. Stefan Pitulić, Siniša Ilić, Julijana Lekić. Building the payroll information system for high education institution using UML – master thesis work, International
  Scientific Conference “Technics and Informatics in Education”, pp. 204-211, Septembar, Čačak

Књиге и монографије
 1. Јулијана Лекић, Стефан Питулић, Основи рачунарске технике 1, збирка решених задатака, Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, 2021, ISBN 978-86-81656-20-4;
 2. Јулијана Лекић, Стефан Питулић, Основи рачунарске технике 2, збирка решених задатака, Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, 2021, ISBN 978-86-81656-18-1;
 3. Драгана Радосављевић, Стефан Питулић, Практикум за лабораторијске вежбе из Инфраструктуре за електронско пословање, Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, 2021, ISBN 978-86-81656-24-2;
 4. Ристо Бојовић, Петар Милић, Стефан Питулић, Рачунарске мреже 1, Практикум за лабораторијске вежбе, Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, 2021, ISBN 978-86-81656-17-4.

Национални пројекти
 1. Дизајн реалних информационих система са базама података и примена алгоритма истраживања података у њима (ИСИП)

Број пројекта: 111-00-00057/14/2020-06

Интерни носилац пројекта: ФТН

Тип пројекта: домаћи развојни – ТР

Позиција: Члан пројектног тима

   2. Иновирање лабораторијских вежби и наставе на групи предмета на модулу Рачунарство и информатика, основних акадамексих студија Електротехничког и рачунарског инжењерства на Факултету техничких наука у Косовској Митровици (ЛВН-РИ)

Број пројекта: 111-00-00057/21/2020-06

Интерни носилац пројекта: ФТН

Тип пројекта: домаћи развојни – ТР

Датум почетка пројекта: 01-10-2020

Датум завршетка пројекта: 30-06-2021

Позиција: Члан пројектног тима

Међународни пројекти

/