Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Предраг Митковић

Предраг Митковић

сарадник у настави
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за грађевинско конструктерство  

Стручни назив

Дипломирани инжењер техничких наука – грађевинарство

 

Ужа научна област

Теорија конструкција

 

Датум избора у звање

15.05.2023.

 

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OG18

Статика конструкција 1

 

20.MG11

Анализа конструкција на динамичка оптерећења

 

20.OG25

Теорија плоча и љуски

 

20.OG27

Динамика конструкција и земљотресно инжењерство

 

20.OG45

Стабилност конструкција

 

20.OG13

Механика тла

 

20.MG2

Метални мостови

 

20.MG11

Санација, реконструкција и одржавање

дрвених и зиданих конструкција у

грађевинарству

 

20.MG11

Механика стена и подземне конструкције

Репрезентативне референце

Предраг Митковић, Н. Обрадовић, Љ. Дивац,

POUNDING OF BUILDINGS DURING EARTQUAKES, XXVII КОНГРЕС И МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О ИСТРАЗИВАЊИМА И ПРИМЕНИ САВРЕМЕНИХ ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА, ВРШАЦ  19-20.октобар 2017.год. (M33)

Предраг Митковић, Н. Обрадовић, Д. Шумарац,

STABILITY ANALYSIS OF VERTICAL SLOPE USING FRACTURE MECHANICS, ЗБОРНИК РАДОВА 4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016, СУБОТИЦА, 22. април 2016. год. (M33)

Н. Обрадовић, Предраг Митковић, С. Радовановић,

STATIC NONLINEAR ANALYSIS METHOD-PUSHOVER ANALYSIS OF RC FRAMES WITH MASONRY INFILL, XXVII КОНГРЕС И МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О ИСТРАЗИВАЊИМА И ПРИМЕНИ САВРЕМЕНИХ ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА, ВРШАЦ  19-20.октобар 2017.год. (M33)

Н. Мирковић,  Предраг Митковић, С.Радовановић, Д.Шумарац

VENTILATION OF LONG ROAD TUNNELS IN REGULAR AND ACCIDENTAL CONDITIONS OF FUNCTIONING, ЗБОРНИК РАДОВА 5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017, СУБОТИЦА, 21. април 2017. год. (M33)

Н.Мирковић, Предраг Митковић,  Б.Нинић, Ј.Миловановић,М.Мирковић,З.Петојевић, Д.Шумарац, Р.Госпавић, Г.Тодоровић

COMPOSITE STRUCTURAL MEMBERS IN FIRE CONDITIONS AND MEASURES OF PROTECTION, ЗБОРНИК РАДОВА 5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017, СУБОТИЦА, 21. април 2017. год. (M33)

З.Петојевић , Предраг Митковић, Н. Мирковић,  Ј.Миловановић,  Б. Нинић, М.Мирковић, Д.Шумарац, Р.Госпавић, Г.Тодоровић

ESTIMATION OF TEMPERATURE TRANSFER FUNCTION IN FACADE WALL HEAT TRANSPORT, ЗБОРНИК РАДОВА 5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017, СУБОТИЦА, 21. aприл 2017. год. (M33)

Љ.Дивац , С.Радовановић,  Предраг Митковић

ANALYSIS OF HYDRODYNAMIC PRESSURES ON ARCH DAMS USING THESUBSTRUCTURE METHOD, 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MASE, OHRID,MACEDONIA, 4-7. Октобар 2017. Год. (M33)