Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Никола Жорић

Никола Жорић

сарадник у настави
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за електронику и телекомуникације  

Стручни назив

Дипломирани инжењер електротехнике 

 

Ужа научна област

Електроника, аутоматика и микропроцесорски системи

 

Датум избора у звање

01.09.2022.

 

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОЕ72

Практикум из Матлаб програмирања

 

ОЕ73

Практикум из коришћења рачунара

 

ОЕ76

Увод у електронику

 

ОЕ33

Енергетски претварачи

 

ОЕ18

Основи електронике

 

ОЕ20

Основи дигиталне електронике

 

ОЕ38

Дигитална електроника

 

ОЕ40

Дигитална обрада сигнала 1

 

ОЕ92

Дигитална обрада сигнала 2

 

ОЕ61

Интегрисани рачунарски системи

 

ОЕ68

Микропроцесорски системи

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе

 

Радови са међународних конференција

 

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти