Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Милица Томовић

Милица Томовић

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за технологију

Стручни назив

Мастер инжењер заштите животне средине

Ужа научна област

Инжењерство заштите животне средине

Датум избора у звање

27.03.2017. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OT54 Биохемија

20.OT76 Елементарна и специјална анализа

20.OT68 Методе детекције елемената у траговима

20.OZ11 Анализа основних параметара земљишта

20.OZ47 Методе анализе загађујућих материја

20.OZ45 Кумулативни елементи у процесу рада

20.OZ25 Технолошки процеси у контроли квалитета вода

20.MT15 Дифрактометрија

20.MT18 Мониторинг загађујућих материја

20.MU12 Природне катастрофе са хемијским агенсима

20.MZ3 Управљање посебним токовима отпада

20.MZ6 Технологија припреме воде у индустрији

Радови у часописима са SCI листе
 1. D. Minić, Y. Du, M. Premović, D. Manasijević, N. Talijan, D. Milisavljević, A. Marković, A. Đordjević, M. Tomović, Experimental and thermodynamic description of ternary Bi-Cu-Ga system, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 53 (3) 2017, 189-201. DOI: 10.2298/JMMB170505017M
 2. D. Minić, M. Premović, N. Tošković, D. Manasijević, V. Ćosović, M. Janaćković, M. Tomović, Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Bi-Ni-Pb phase diagram, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 55 (2) 2019, 157-166. DOI:10.2298/JMMB181128024M
 3. M. Premović, M. Tomović, D. Minić, D, Manasijević, D. Živković, V. Ćosović, V. Grković, A. Ðordjević, Determination of 200 0 C Isothermal Section of Al-Ag-Ga Phase Diagram by Microanalysis, X-ray Diffraction, Hardness and Electrical Conductivity Measurements, Journal of Materials Engineering and Performance, 26 (6) 2017, 2491–2501. DOI: 10.1007/s11665-017-2689-4
 4. M. Milosavljević, M. Premović, D. Minić, V. Ćosović, A. Đorđević, M. Tomović, Experimental Investigation of Phase Equilibria in the Bi-Cu-Ge System, Materials Research, 24 (6) 2021. DOI: 10.1590/1980-5373-MR-2021-0201
 5. M. Milosavljević, M. Premović, D. Minić, D. Manasijević, A. Đorđević, M. Tomović, Thermodynamic Description of the Cu-Ge-In System: Exsperiment and modeling, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 42 (6) 2021, 851-863. DOI: 10.1007/s11669-021-00930-9
 6. M. Milosavljević, M. Premović, D. Minić, D. Manasijević, A. Todić, M. Tomović, Thermodynamic description of the Cu-Ge-Pb system: Experiment and modeling, Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 72 (1) 2020, 102216. DOI: 10.1016/j.calphad.2020.102216

Радови у часописима ван SCI листе
 1. D. Gurešić, N. Talijan, V. Ćosović, D. Milisavljević, A. Đorđević, M. Tomović, Effect of chemical composition on microstructure, hardness and electrical conductivity of the Bi-Cu-Ga alloys at 100 °C, Metallurgical and Materials Engineering, Association of Metallurgical Engineers of Serbia AMES, 22 (3) 2016, 179-191. UDC: 669.665'3'871. DOI: 10.30544/211
 2. D. Gurešić, A. Đorđević, A. Marković, M. Tomović, N. Talijan, I. Manasijević, Effect of chemical composition on the microstructure and properties of the Cu-Ge-Sb alloys, Journal of Engineering & Processing Menagement, 8 (1) 2016, 45-64. DOI: 10.7251/JEPMEN1608045G. UDK: 552.527:543.4
 3. A. Đorđević, M. Premović, D. Minić, M. Kolarević, M. Tomović, Effect of chemical composition on the microstructure, hardness and electrical conductivity profiles of the Bi-Ge-In alloys, Metallurgical and Materials Engineering, 26 (4) 2020, 413-429, DOI: 10.30544/561
 4. A. Đorđević, M. Premović, D. Minić, M. Tomović, B. Radičević, N. Kolarević, Mechanical and electrical properties of the Bi-Ge-Sn alloys, Metallurgical and Materials Engineering, 26 (4) 2020. DOI: 10.30544/562

Радови са међународних конференција
 1. D. Minić, M. Premović, D. Manasijević, D. Živković, Lj. Balanović, A. Marković, M. Tomović, Experimental investigation of izothermal section at 300 0
  C of the thernary Bi–In–Ni system, The 47th International October Conference on Mining and Metallurgy, 04-07 October 2015, Bor Lake, Bor (Serbia), 227-230. ISBN: 978-86-7827-047-5.
 2. D. Milisavljević, D. Minić, M. Premović, D. Živković, A. Đorđević, M. Tomović, Effect Of Chemical Composition On Hardness And Electrical Conductivity Profiles Of The Ag-Bi-In Alloys At 100 °C, V International Congress “Engineering, Environment And Materials In Processing Industry, 15-17 Mart 2016, Jahorina, 488-501. UDK 537.31:669.055, ISBN: 978-99955-81-22-0
 3. D. Minić, Premović, D. Živković, S. Jović, A. Marković, M. Tomović, Microstructural investigation of ternary Al-Cu-Sb and Bi-Ge-Sb alloys, The 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, 28 September – 01 October 2016, Bor, Bor (Serbia), 443-446. ISBN 978-86-6305-047-1.
 4. M. Premović, Y. Du, D. Minić, A. Đorđević, D. Milisavljević, A. Marković, M. Tomović, Prediction of The Ge-In and Ge-Pb nano alloys phase diagrams, 16 th
  International Foundrymen Conference Global Foundry Industry – Perspectives for the Future, 15-17 Маy 2017, Opatija.
 5. D. Gurešić, A. Mitrović, N. Štrbac, M. Sokić, M. Tomović, B. Marković, J. Stojanović, Reaction mechanism, thermal analysis and kinetics of Bi2S 3 oxidation in the air atmosphere, 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 28-31 August 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 276. ISBN 978-3-940237-47-7
 6. M. Tomović, D. Minić, M. Premović, A. Marković, Effect of chemical composition on the electrical conductivitz profiles of the Bi-Cu-Ga alloys at a temperature of 100 0 C, The 49 th International October Conference on Mining and Metallurgy, pp. 497-500. ISBN: 978-86- 6305-066- 2, Bor Lake, Bor (Serbia), 18- 21. October, 2017.
 7. M. Premović, Y. Du, D. Minić, D. Manasijević, M. Tomović, Thermodynamic calculations of the Ag-Ga- Sn phase diagram, The 49th International October Conference on Mining and Metallurgy, pp. 501 - 504, ISBN: 978-86- 6305-066- 2, Bor Lake, Bor (Serbia), 18-21. Oct, 2017.
 8. D. Minić, M. Premović, M. Tomović, D. Gurešić, D. Manasijević: Thermodynamic description and characterization of the alloys from the ternary Ag-Ge-In system, International Scientific Conference IRASA, Science, education, technology and innovation, April 12, 2019. Belgrade, 149-158.
 9. A. Đorđević, D. Minić, M. Premović, M. Tomović, Experimental investigation of the ternary Bi-Ge-In and Bi-Ge-Sn systems, International scientific conference SETI I, 12 april 2019, Belgrade (Serbia), 159-167.
 10. M. Tomović, D. Minić, J. Đokić, D. Gurešić, M. Premović, A. Đorđević, Modeling of the dispersion of the asbestos bearing particles in different climatic conditions, International scientific conference SETI I, 12 april 2019, Belgrade (Serbia), 314-322.
 11. A. Đorđević, D. Minić, M. Premović, M. Tomović, D. Manasijević, Experimental examination and thermodynamic description of the ternary Bi-Ga-Ge system, The 51 th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16 - 19 October 2019, Bor, Borsko jezero (Serbia), 315-318. ISBN: 978-86-6305-101-0
 12. M. Tomović, M. Premović, D. Minić, A. Đorđević, V. Ćosović, Investigation of the ternary Bi-Ge-Zn system, The 51th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16 - 19 October 2019, Bor, Borsko jezero (Serbia), 319-322, ISBN: 978-86-6305-101-0
 13. A. Đorđević, D. Minić, M. Premović, M. Tomović, V. Ćosović, Investigation of the ternary Ga-Ge-Zn system, International scientific conference SETI II, 02-03 october 2020, Belgrade (Serbia), 142-152, ISBN: 978-86-81512-02-9
 14. A. Đorđević, M. Premović, M. Tomović, A. Marković, Experimental and thermodynamic description of ternary Bi-Cu-Ga system, Osmi simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, 19-20 Jun 2017, Kosovska Mitrovica (Serbia), 44-45, ISBN: 978-86-80893-71-6
 15. M. Tomović, M. Premovic, A. Đorđević, D. Milisavljević, Determination of 300 °C isothermal section of Cu-In-Ni phase diagram by microanalysis, X-ray diffraction, and hardness and electrical conductivity measurements, Osmi simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, 19-20 Jun 2017, Kosovska Mitrovica (Serbia), 46-47. ISBN: 978-86-80893-71-6
 16. M. Tomović, D. Minic, J. Đokić, M. Premović, A. Đorđević, D. Gurešić, Modeling of the dispersion of the bearing particles lead-zinc in different climatic conditions, Deveti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učešćem, 21-22 jun 2019, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 58-59. ISBN: 978-86-80893-96-9
 17. M. Tomović, D. Minic, J. Đokić, M. Premović, D. Gurešić, A. Đorđević, Modeling of the asbestos particle dispersion in the atmosphere from abandoned mine site in different climatic conditions, Deveti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učešćem, 21-22 jun 2019, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 56-57. ISBN: 978-86-80893-96-9
 18. A. Đorđević, M. Premović, D. Gurešić, M. Kolarević, M. Tomović, Effect of chemical composition on the microstructure, hardness and electrical conductivity profiles of the Ge-In-Zn alloys, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učešćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 64-65. ISBN: 978-86-81656-22-8
 19. A. Đorđević, A. Todic, M. Premović, D. Minić, M. Tomović, Effect of chemical composition on the microstructure, hardness and electrical conductivity profiles of the Gа-Ge-Zn alloys, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učešćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 66-67. ISBN: 978-86-81656-22-8
 20. M. Milosavljević, D. Minić, M. Premović, A. Đorđević, M. Tomović, Extrapolation of phase diagram of the Cu-Ge-Pb system, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učešćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 68-69. ISBN: 978-86-81656-22-8
 21. M. Premović, M. Milosavljević, A. Đorđević, M. Tomović, Experimental and thermodynamic study of isothermal sections at 600 and 400 °C of ternary Cu-Ge-Pb system, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učešćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 70-71. ISBN: 978-86-81656-22-8
 22. M. Premović, A. Marković, V. Ćosović, M. Tomović, N. Dolić, X. Tao, Experimental investigation of the ternary Ag-Ge-Sn alloys, Deveti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učešćem, 21-22 jun 2019, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 52-53.

Радови са домаћих конференција
 1. M. Tomović, A. Đorđević, J. Galjak and A. Marković, mentor: dr. Milena Premović, Experimental investigation of isothermal sections at 200 ° C of the ternary Al-Ag-Ga systems, The fifth international symposium for students, 27 November 2015, Kraljevo (Serbia), 5-8.
 2. A. Đorđević, M. Tomović, J. Galjak and D. Milisavljević, mentor: prof. dr Duško Minić, Mechanical and electrical properties of the ternary Al-Ag-Ga, The fifth international symposium for students, 27 November 2015, Kraljevo (Serbia), 9-12.
 3. A. Đorđević, M. Tomović, mentor: Duško Minić, Experimental investigation of ternary Bu-Cu-Ga system, 4 nd International Student Conference on Technical Sciences, 20–21 Oktobar 2017, Borsko jezero (Serbia),
 4. M. Tomović, A. Đorđević, mentor: Milena Premović, Thermodynamic description of ternary Bi-Cu-Ga system, 4 nd International Student Conference on Technical Sciences, 20–21 Oktobar 2017, Borsko jezero (Serbia),
 5. A. Đorđević, M. Tomović, B. Todorović, mentor: dr Milena Premović, Investigation of the ternary Ge-Sn-X (X=In,Zn) systems, 5 nd International Student Conference on Technical Sciences, 28 Septembar – 01 Oktobar 2018, Bor (Serbia),
 6. M. Tomović, A. Đorđević, mentor: dr Duško Minić, Description of ternary Ag-Ge-Ga system, 5 nd International Student Conference on Technical Sciences, 28 Septembar – 01 Oktobar 2018, Bor (Serbia),
 7. A. Đorđević, M. Tomović, mentor: prof. dr Duško Minić, Experimental investigation and thermodynamic prediction of the Al-Ag-Ga phase diagram, 2 nd International Student Conference on geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields, 13–14 July 2015, Bor (Serbia)
 8. M. Tomović, A. Đorđević, mentor: prof. dr Duško Minić, Mechanical and electrical properties of the ternary Al-Ag-Ga system, 2nd International Student Conference on geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields, 13–14 July 2015, Bor (Serbia),
 9. M. Tomović, A. Đorđević i J. Galjak, Eksperimentalno istraživanje i termodinamičko predviđanje trojnog Al-Ag-Ga sistema, Zbornik radova Međunarodnog skupa studenata tehnologije, 01-11 Novembar 2015, Novi Sad (Srbija),
 10. A. Đorđević, M. Tomović i J. Galjak, Eksperimentalno ispitivanje niskotemperaturnog trojnog Bi-Ga-In sistema, Zbornik radova Međunarodnog skupa studenata tehnologije, 01-11 Novembar 2015, Novi Sad (Srbija),
 11. J. Galjak, M. Tomović i A. Đorđević, Dobijanje destilata šljive sorte stenlej, Zbornik radova Međunarodnog skupa studenata tehnologije, 01-11 Novembar 2015, Novi Sad (Srbija), 32.

Књиге и монографије

/

Национални пројекти
 1. Назив пројекта: Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема
  Број пројекта: 37016
  Интерни носилац пројекта: Медицински факултет
  Тип пројекта: домаћи развојни – ТР
  Датум почетка пројекта: 01.01.2011.
  Датум завршетка пројекта: 31.12.2019.
  Позиција: Истраживач
 2. Назив пројекта: Практична наука – Популаризација техничко-технолошких наука
  кроз мултимедијалне форме
  Тип пројекта: Програм запромоцију и популаризацију науке коју финансира центар за промоцију науке
  Датум почетка пројекта: 01.09.2021.
  Датум завршетка пројекта: 30.06.2022.
  Позиција: Извршилац

Међународни пројекти

/