Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Љубинко Савић

др Љубинко Савић

редовни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за рударство

Стручни назив

 

Ужа научна област

 

Датум избора у звање

 

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

 

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе

 

Радови са међународних конференција

 

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти