Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Јована Живић

Јована Живић

сарадник у настави
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за термотехнику и термоенергетику

Стручни назив

Дипломирани инжењер машинства

Ужа научна област

Термотехника и термоенергетика

Датум избора у звање

15.03.2022. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.ОМ54 Трибологија у индустрији

20.OМ8 Инжењерска графика

8.2.5.И.1 Технологија малосеријске производње

20.OZ14 Безбедност опреме и производа

20.ОМ32 Аутоматизација производних процеса

4.5.4.ОМ.М1 Менаџмент технолошког развоја

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе

 

Радови са међународних конференција

 

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти