Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Јован Вукашиновић

Јован Вукашиновић

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за електроенергетику

Стручни назив

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Ужа научна област

Електроенергетика

Датум избора у звање

01.07.2020. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

OE33 Енергетски претварачи

OE34 Техника високог напона 1

OE52 Електране

OE54 Електромоторни погони

OE98 Високонапонска опрема

OE57 Разводна постројења

OE103 Регулација електромоторних погона

ME3 Техника високог напона 2

ME11 Енергетска ефикасност у електромоторним погонима

2.2.5.МУРПК Снабдевање енергијом након природних катастрофа

Радови у часописима са SCI листе
 1. B. Perović, D. Klimenta, D. Tasić, N. Raičević, M. Milovanović, M. Tomović, J. Vukašinović, "Increasing the ampacity of underground cable lines by optimising the thermal environment and design parameters for cable crossings", IET Generation, Transmission & Distribution, 2022, DOI: 10.1049/gtd2.12448

Радови у часописима ван SCI листе

/

Радови са међународних конференција
 1. Saša Štatkić, Jovan Vukašinović, Neojša Arsić, Žarko Milkić, Aleksandar Čukarić, “Laboratory Setup with a Miniature Horizontal-Axis Wind Turbine and Permanent Magnet Synchronous Generator”, 36. International Conference ENERGETIKA 2021, Zlatibor, Serbia, 22-25. June 2021.
 2. J. Vukasinović, M. Milovanović, N. Arsić, J. Radosavljević, S. Štatkić, "Parameters estimation of double-cage induction motors using a hybrid metaheuristic algorithm", 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 16-18 March 2022, pp. 1-6, DOI:
  10.1109/INFOTEH53737.2022.9751304.

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије

/

Национални пројекти
 1. Назив пројекта: ”Практична наука – Популаризација техничко-технолошких наука кроз мултимедијалне форме”
  Програм за промоцију и популаризацију науке коју финансира Центар за промоцију науке при Министарству просвете, науке и технолошког развоја
  Републике Србије
  Датум почетка пројекта: 01.09.2021.
  Датум завршетка пројекта: 30.06.2022.

Међународни пројекти
 1. ERASMUS + CBHE K2: Eletrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND), бр. пројекта 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-
  JP, (Тржишта електричне енергије и инжењерско образовање).
  http://elemend.ba/
  Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић.
 2. ERASMUS + CBHE K2: Knowledge triangle for a low carbon economy (KALCEA) бр. пројекта 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (Троугао
  знања за економију носке емисије CO 2).
  Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић.