Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Јелена Тодоровић

др Јелена Тодоровић

доцент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за електронику и телекомуникације

Стручни назив

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Ужа научна област

Телекомуникације и информациони системи

Датум избора у звање

01. 04. 2019. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОЕ88 Телекомуникације у електроенергетици

OE41 Телевизија

OE42 Дигиталне телекомуникације

OE43 Оптичке телекомуникације

OE105 Аудио системи

OE106 Видео системи

OE107 Телекомуникационе мреже

OE108 Заштита података од грешака

OE113 Мобилни системи нове генерације

OE114 Пројектовање телекомуникационих мрежа

OE115 Мултимедијални системи

OE116 Форензика видео сигнала

OE95 Принципи модерних телекомуникација

ME29 Теорија информација и кодови у телекомуникацијама

ME41 Аудио и видео продукција

ME44 Интерактивне мултимедијалне апликације

Радови у часописима са SCI листе
 1. Miloš Banđur, Đoko Banđur, Branimir Jaksic, Aleksandar Micić, Jelena Todorović, Performance Evaluation of IEEE 802.15.4 Networks in the Presence of α-η-μ Fading, Interference and Noise, Revue Roumaine Des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique Et Energetique, vol. 66, no. 3, pp. 191-194. http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=973
 2. Jelena Todorović, Petar Spalević, Stefan Panić, Bojana Milosavljević, Milan Gligorijević, FSO system performance analysis based on novel Gamma – Chi-square irradiance PDF model, Optica Applicata, Vol. 51, No. 3, pp. 335-348, 2021, ISSN 0078-5466 (Print), ISSN 1899-7015 (Online). DOI: 10.37190/oa210303 https://opticaapplicata.pwr.edu.pl/article.php?id=2021300335
 3. Jelena Todorović, Branimir Jakšić, Petar Spalević, Đoko Banđur, Stefan Panić, Average Bit Error Rate at Signal Transmission with OOK Modulation Scheme in Different FSO Channels, Tehnički vjesnik -Technical gazette, Vol. 28, No. 3, pp. 725-732, June 2021, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), DOI: 10.17559/TV-20190819113450 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=375245
 4. Branimir Jakšić, Jelena Todorović, Đoko Banđur, Branko Gvozdić, Miloš Banđur, Outage Performance of Macrodiversity Reception in the Presence Rayleigh Short-Term Fading and Co-channel Interference, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 18, No. 7, pp. 171-186, 2021, ISSN: 1785-8860. DOI: 10.12700/APH.18.7.2021.7.9 http://acta.uni-obuda.hu/Jaksic_Todorovic_Bandur_Gvozdic_Bandur_114.pdf

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Jelena Todorović, Branimir Jakšić, Petar Spalević, Đoko Banđur, Miloš Banđur, Analysis of Signal Quality in FSO Systems with PolSK Modulation, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 17, No. 2, pp. 171-186, June 2020, ISSN 1451-4869, DOI: https://doi.org/10.2298/SJEE2002171T http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/Vol_17-2/03-Todorovic-Jaksic-Spalevic-BandjurBandjur.pdf
 2. Vladimir D. Maksimović, Jelena M. Todorović, Branimir S. Jakšić, Mile B. Petrović, Petar Lj. Spalević, The Impact of Successive B Frames on TV Signal using Different Compression Techniques and Video Resolution, Telfor Journal, Vol. 11, No. 1, pp. 25-29, 2019. DOI: 10.5937/telfor1901025M http://journal.telfor.rs/Published/Vol11No1/Vol11No1_A5.pdf
 3. Branimir Jakšić, Vladimir Maksimović, Jelena Todorović, Mile Petrović, Petar Spalević, Sistemi emitovanja i standardi satelitske televizijske transmisije u Evropi, Tehnika, Vol. 67, No. 6, pp. 827-835, Decembar 2018. ISSN 0040-2176. DOI: 10.5937/tehnika1806827J http://www.sits.org.rs/include/data/docs2414.pdf

Радови са међународних конференција
 1. Jelena Todorović, Branimir Jakšić, Petar Spalević, Majid Alsadi, Ahmad Mohammed Salih, Simulation of the 32-Channel WDM-FSO System in Different Atmospheric Phenomena, Proceedings of the International Scientific Conference “UNITECH 2020”, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 November 2020, Vol. 2, pp. 248-252. ISSN: 2603-378X. https://unitech-selectedpapers.tugab.bg/images/papers/2020/s3/s3_p192_v2.pdf
 2. Jelena Todorović, Branimir Jakšić, Petar Spalević, Majid HamidAbdullah, Ahmad Mohammed Salih, Simulation of FSO System Operation in Different Atmospheric Conditions, Proceedings of the International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - Synthesis 2020, Belgrade, Serbia, October 17, 2020, pp. 193-198. DOI: 10.15308/Sinteza-2020-193-198 http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2020/193-198.pdf
 3. Branimir Jakšić, Đoko Banđur, Vladimir Maksimović, Jelena Todorović, Branko Gvozdić, Struktura TV kanala satelitskih operatera i DTH platformi u Evropi, Zbornik radova XIX međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2020, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 18-20 mart 2020, Vol. 19, pp. 98-103. ISBN: 978-99976-710-6-6.
  https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2020/radovi/P-1/P-1-3.pdf
 4. Branimir Jakšić, Jelena Todorović, Vladimir Maksimović, Petar Spalević, Ratko Ivković, Terrestrial Digital Radio Services in Europe, Book of Proceedings - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - Synthesis 2019, Novi Sad, Serbia, April 20, 2019, pp. 498-504. ISBN: 978-86-7912-703-7. DOI: 10.15308/Sinteza-2019-498-504 http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/paper/708
 5. Vladimir D. Maksimović, Jelena M. Todorović, Petar Lj. Spalević, Mile B. Petrović, Branimir S. Jakšić, The impact of successive B frames on video using H.264 and H.265 compression techniques, Proceedings of 26th International Scientifics Conference Telecommunications Forum TELFOR 2018, Belgrade, Serbia, 20-21 November 2018,
  DOI: 10.1109/TELFOR.2018.8611854 https://ieeexplore.ieee.org/document/8611854
 6. Dragana Radosavljević, Siniša Ilić, Petar Spalević, Nadica Milenković, Jelena Todorović, Application of non-linear regression for modelingthe kinetics of essential oils extraction, Proceedings of the 27th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2018, Portorož, Slovenia, 17-18 September 2018, pp. 352-355. ISSN:
  2591-0442 https://erk.fe.uni-lj.si/2018/program.php

Радови са домаћих конференција
 1. Jelena Todorović, Branimir Jakšić, Petar Spalević, Mile Petrović, Ana Tošković, Srednja verovatnoća greške po bitu pri prenosu modulisanog signala u FSO sistemu, Zbornik
  radova 63. Konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku - ETRAN, Srebrno jezero, Srbija, 3-6 jun 2019, pp. 1036-1040. ISBN:
  978-86-80509-67-9. https://etran.rs/2019/Proceedings_IcETRAN_ETRAN_2019.pdf

Књиге и монографије
 1. Бранимир Јакшић, Петар Спалевић, Јелена Тодоровић, Практикум лабораторијских вежби из моделовања рачунарско- комуникационих система, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2019. ISBN 978-86-80893-93-8. COBISS.SR-ID 276454412 2 (помоћни уџбеник) https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/276454412
 2. Бранимир Јакшић, Јелена Тодоровић, Драгиша Миљковић, Рачунарске основе интернета: лабораторијске вежбе, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2019. ISBN 978-86-80893-94-5. COBISS.SR-ID 276448780 3 (помоћни уџбеник) https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/276448780
 3. Миле Петровић, Јелена Тодоровић, Владимир Максимовић, Практикум из Телевизије, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2019. ISBN 978-86- 80893-92-1. COBISS.SR-ID 276462092 (помоћни уџбеник) https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/276462092

Национални пројекти
 1. Назив пројекта: Израда нових лабораторијских вежби за предмете из области информационо-комуникационих технологија – ЛАБ-ИКТ Број пројекта: 451-02-02719/2018-06 Тип пројекта: Развој високог образовања Датум почетка пројекта: 01.10.2018. Датум завршетка пројекта: 30.06.2019. Позиција: Члан пројектног тима
 2. Назив пројекта: Имплементација пројектне наставе кроз иновиране лабораторијске вежбе засноване на рачунарским платформама отвореног кода – РПОК Број пројекта: 111-00-00057/22/2020-06 Тип пројекта: Развој високог образовања Датум почетка пројекта: 01.10.2020. Датум завршетка пројекта: 30.06.2021. Позиција: Члан пројектног тима
 3. Назив пројекта: Практична наука - Популаризација техничко-технолошких наука кроз мултимедијалне форме Број пројекта: 687/21 Тип пројекта: Промоција и популаризација науке 2021. године (Центар за промоцију науке) Датум почетка пројекта: 01.09.2021. Датум завршетка пројекта: 30.06.2022. Позиција: Члан пројектног тима

Међународни пројекти