Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Јелена Церовина

Јелена Церовина

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за електронику и телекомуникације

Стручни назив

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Ужа научна област

Телекомуникације и информациони системи

Датум избора у звање

01.11.2018. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОЕ21 Телекомуникације 1

ОЕ39 Телекомуникације 2

ОЕ93 Сателитски системи

ОЕ94 Радио комуникације

ОЕ111 Широкопојасне телекомуникационе мреже

ОЕ112 Регулатива у телекомуникацијама

ОЕ62 ИП телефонија

ОЕ63 Дигитална обрада слике

ОЕ45 Основи телекомуникације

МЕ20 Телекомуникационе мреже за приступ

МЕ23 ИП технологије

МЕ25 Дигитална телевизија

МЕ40 Аудио и видео технологије

МЕ42 Безбедност у мултимедијалним системима

МЕ43 Човек и мултимедије

МЕ45 Електроакустика

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе

 

Радови са међународних конференција
  1. Jelena Stojković, Branimir Jakšić, Mile Petrović, Petar Spalević, Bojan Prlinčević, Poređenje uticaja konstantne i promenljive bitske brzine na broj TV kanala kod DVB-T2 standarda, Book of Proceedings - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - Synthesis 2018, Singidunum University, Belgrade, Serbia, April 20, 2018, pp. 236-241. ISBN: 978-86-7912-675-7, UDC: 007:004(082), 004.7:339(082), 62(082), DOI: 10.15308/Sinteza-2018-236-241[M33] http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2018/236-241.pdf
  2. Jelena Cerovina, Ivana Milošević, Petar Spalević, Mile Petrović, H. Rashid Swadi, Comparative study of two proposed methods for image enhancement of abnormal MRI brain images in spatial and frequency domain, Book of Proceedings - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research - Synthesis 2022, Singidunum University, Belgrade, Serbia, April 16, 2022, pp.184-190. DOI: 10.15308/Sinteza-2022-184-190 [M33]

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти