Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Иван Поповић

Иван Поповић

сарадник у настави
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за термотехнику и термоенергетику

Стручни назив

Дипломирани инжењер машинства

Ужа научна област

Термотехника и термоенергетика

Датум избора у звање

15.03.2022. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОМ79 Грејање и вентилација

ОМ102 Климатизација

ОМ58 Увод у термотехнику

ОМ99 Савремене енергетске технологије

ОМ82 Процеси сагоревања

ОМ23 Мотори СУС

ОМ3 Простирање топлоте и масе

ОМ52 Обновљиви извори енергије

ОТ11 Термодинамика са термотехником

ОМ112 Пројектовање инсталација за енергетске флуиде

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе

 

Радови са међународних конференција

 

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти