Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Филип Марковић

Филип Марковић

сарадник у настави
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

Стручни назив

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Ужа научна област

Рачунарска техника и информатика

Датум избора у звање

25.02.2022. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

Софтвери за обраду података

Основи рачунарске технике 1

Програмирање 1

Алгоритми и структуре података

Радови у часописима са SCI листе
 1. N. Markovic, S. Bjelic, F. Markovic, M. Markovic, S. Jovic, "Theoretical Method for Determination of the Impact of Parasitic Torques from the Equivalent Scheme of Induction Machines Fed by PWM Inverter", Measurement, ISSN 0263-2241, In Press, Journal Pre-proof, Available online 14 August 2020, Vol. 169, February 2021, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108344, IF (2020) 3.778.

Радови у часописима ван SCI листе
 1. S. Bjelić, F. Marković, N. Marković, V. Milićević, "Izbor parametara C-filtra u distributivnim mrežama sa nelinearnim opterećenjem", Originalan naučni rad, Časopis iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike "BizInfo", Godina 2021, Vol. 12, Br. 2, Blace, (2021), str. 39-47, UDC: 621.311.1:621.3.011.72,
  doi.org/10.5937/bizinfo2102039B.
 2. N. Marković, S. Bjelić, F. Marković, "Poboljšanje kvaliteta napona u elektroenergetskim mrežama kompenzacijom reaktivne snage pomoću kondenzatorskih baterija", Naučni rad, Bakar Copper, Bor, ISSN 0351-0212, UDK: 621.2.016.25(045)=163.41, Vol. 45, Br. 2, (2020), str. 57-70.
 3. N. Marković, S. Bjelić, F. Marković, "Predprocesiranje u analizi uticaja kapacitivnih parametara vodova na rad elektroenergetske mreže", Institut za rudarstvo i metalurgiju, Naučni rad, Bakar Copper, Bor, ISSN 0351-0212, UDK: 621.316(045)=163.41, Vol. 46, Br. 1, (2021), str. 57-70.
 4. F. Marković, S. Bjelić, V. Milićević, N. Marković, "Merenje trofaznih električnih veličina nesinusoidnog oblika pomoću mikroračunarskog merača", Stručni rad, Časopis iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike "BizInfo", Godina 2020, Vol. 11, Br. 1, Blace, (2020), str. 65-73, UDC: 004.382.7:621.317.3, doi: 10.5937/bizinfo2001065.

Радови са међународних конференција
 1. S. Bjelić, N. Marković, U. Jakšić, F. Marković, "New Theoretical Model of Electric Arc in Circuit Breaker and the Role of Parallel Resistance –The Shunt", Original Research Article, October 2021, 40(29): 37-50, Article no.CJAST.74830, NLM ID: 101664541.
 2. N. Marković, D. Živković, F. Marković, S. Marković, "Effects of Using the Microsoft Teams Platform at the Kosovo and Metohija Academy of Applied Studies", 12th International Conference, Science and higher education in function of sustainable development, The College of Applied Sciences Užice, SED 2021, 8 th October 2021, Užice, Serbia, paper 1-3.
 3. N. Marković, S. Bjelić, F. Marković, "The Influence of Magnetic Hysteresis in Magnetic Circuit Sheets on Transient Processes in Electrical Machines", International Journal Image, Graphics and Signal Processing, (IJIGSP), MECS Publisher, Vol. 13, No. 3, Jun 2021, pp. 1-12, DOI: 10.5815/ijigsp.2021.03.01.
 4. S.N. Bjelić, F.N. Marković, N.A. Marković, "Transient Process at Atmospheric Discharge into the Landline and the Appearance of an Electric Arc in the Switch", International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS), MECS Publisher, Vol. 13, No. 2, April 2021, pp. 27-37, DOI: 10.5815/ijitcs.2021.02.03.
 5. I. Bjelić, F. Marković, N. Marković, S. Bjelić, "Influence of metal pipes in the environment on designing the underground electrical installations", International Journal Image, Graphics and Signal Processing, (IJIGSP), MECS Publisher, Vol. 12, No. 6, December 2020, pp. 1-12, DOI: 10.5815/ijigsp.2020.06.01.
 6. N. Marković, D. Živković, F. Marković, "The effects of using the Moodle platform in High Technical School of Vocational Studies from Urosevac in Leposavic", Professional paper, Session 2: IT Education and Practic, ISBN 978-86-7776-247-6, UDC: 37.018.43:004.3, TIE 2020, 18-20. September, Čačak, pp. 219-224.
 7. S. Bjelić, N. Marković, U. Jakšić, F. Marković, "Transient processes in the electric circuit where inverter arbitrarily supplies the one-phase R(L) loading", 26 th
  Telecommunications Forum, TELFOR 2018, IEEE Co-organized Conference 20nd to 21 rd of November 2018, Sava Center, Belgrade, Serbia, DOI: 10.1109/TELFOR.2018.8612046.
 8. N. Marković, D. Živković, F. Marković, "Information system for obtaining reports on students of the High Technical School of Vocational Studies from Urosevac in Leposavic", Professional paper, Session 2: IT Education and Practic, ISBN 978-86-7776- 226-1, UDK: 004.6, TIE 2018, 25-27. Maj, Čačak, pp. 203-207.
 9. D. Živković, F. Marković, N. Marković, "Information system for reciving report about library of Technical college of applied sciences from Uroševac in Leposavić", 11 th International Scientific Conference, Science and higher education in function of sustainable development, Information Technologies, The College of Applied Sciences Užice, SED 2019, 24-25. May 2019, Mecavnik - Drvengrad, Serbia, paper 2.10.

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије

/

Национални пројекти

/

Међународни пројекти

/