Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Андријана Јовановић

Андријана Јовановић

сарадник у настави
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за електроенергетику

Стручни назив

Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Ужа научна област

Електроенергетика

Датум избора у звање

01.10.2021. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОЕ13 Материјали у електротехници

ОЕ17 Електричне машине 1

ОЕ29 Електроенергетске инсталације ниског напона

ОЕ30 Електричне машине 2

ОЕ37 Електричне машине 3

ОЕ72 Практикум из Матлаб програмирања

81 Заштита од опасног дејства електричне енергије

Радови у часописима са SCI листе

/

Радови у часописима ван SCI листе

/

Радови са међународних конференција

/

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије

/

Национални пројекти

/

Међународни пројекти

/