Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Андрија Влашковић

Андрија Влашковић

сарадник у настави
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за грађевинско конструктерство

Стручни назив

Дипломирани инжењер грађевинарства

Ужа научна област

Фундирање

Датум избора у звање

01.12.2021. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.ОГ5 Рачунарско цртање у грађевинарству

6.5.7.ОГК Фундирање

6.2.4.ОГМ Основе фундирања

8.2.4.ОГК.2 Специјални проблеми фундирања

4.1.6.ОГЗ Механика тла

5.5.2.ОГМ.1 Технологија бетона

5.6.2.ОГМ.2 Технологија бетона

3.5.4.ОГ Грађевински материјали 2

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе

 

Радови са међународних конференција

 

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти