Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Андрија Радовић

Андрија Радовић

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за грађевинско конструктерство

Стручни назив

Мастер инжењер грађевинарства

Ужа научна област

Материјали и конструкције

Датум избора у звање

01.11.2018. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OG20 Теорија бетонских конструкција 1

20.OG23 Теорија бетонских конструкција 2

20.OG34 Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2

20.OG52 Примена рачунара у пројектовању конструкција

20.OG26 Фундирање

20.MG15 Специјална поглавља бетонских конструкција

20.MG16 Претходно напрегнуте бетонске конструкције

20.MG17 Примена рачунара у пројектовању конструкција – напредни курс

20.MG12 Лаке металне конструкције

20.ММ32 Симулација динамичких система

20.ММ33 Рачунарски алати

Принципи конструисања архитектонских објеката

Пројектовање и прорачун конструкција 1

Радови у часописима са SCI листе

 

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Radović A., Marinković S., Savić A.: Compressive strength of green concrete with low cement and high filler content, Building materials and Structures 64, 2021, pp. 93-108, doi: 10.5937/GRMK2102093R

Радови са међународних конференција
 1. Radović A., Marinković S., Savić A.: Improving sustainability of structural concrete by application of limestone filler, 9th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Union of Mechanical and Electrical Engineering and Technicians of Serbia, Belgrade, 2021, pp. 131-136
 2. Tošić N., Radović A., Šakić B., Marinković S.: Long-term deflections of green concrete beams: Analytical and numerical calculations, 15th International Congress of the Association of Structural Engineers of Serbia, Zlatibor, Serbia, 2018, pp. 420-429
 3. Radović A., Milojević I.: Assessment of building damage by application of empirical vulnerability curves, Sixth International Conference Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Association of Civil Engineers of Serbia, Kraljevo, 2018, pp. 309-316
 4. Radović A., Mitković P.: Empirical determination of the fundamental period of vibration of RC buildings, 13th International Scientific and Professional Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Banja Luka, Banja Luka, 2018, pp. 575-584, doi 10.7251/STP1813575R
 5. Radović A., Radovanović J.: Dynamic analysis and response of systems under impact loads, 6th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering Subotica, Subotica, 2018, pp. 173-182, DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.015
 6. Radović A., Blagojević N., Šumarac D.: Stability analysis of vertical cuts, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Tara, Serbia, 2017, pp. S5b_1-10
 7. Radović A., Ristovski A.: Specific design requirements of multi-storey garages, 5th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering Subotica, Subotica, 2017, pp. 159-168, DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.016

Радови са домаћих конференција
 1. Бабић Р., Бабић Л., Ка потпуно стохастичком генератору случајних бројева, XLV Конференција IT, ETRAN 2001, Аранђеловац, pp 59-62
 2. Бабић Л., Фолић Р., Реолошка својства смрзнутог тла, Научно стручно саветовање Геотехнички аспекти грађевинарства, Копаоник, 24-27. октобар 2005.год. (изворни научни чланак) UDK 624.139), pp 495-500
 3. Бабић, Л., Фолић, Р., Примена круто-пластичног модела у сизмичкој анализи АБ конструкција, Прво научно - стручно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија", Сокобања, 13-16. мај 2008, UDK: 624.012.45.042.7 ISBN 978-86-904089-5-5 COBSS: SR-ID 148237068, pp 161-166
 4. Фолић, Р., Бабић, Л., Пожар као пратећа појава земљотреса, Прво научно - стручно саветовање "Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија", Сокобања, 13-16. мај 2008, UDK: 624.012.45.042.7 ISBN 978-86-904089-5-5 COBSS: SR-ID 148237068, pp 251-260
 5. Бабић, Л., Фолић, Р., Прилог нелинеарној сеизмичкој анализи АБ оквирних конструкција, Симпозијум о истраживањима и примени савремених достигнућа у нашем грађевинарству у области материјала и конструкција , XXIV Конгрес DIMK Србије, Дивчибаре,15-17.10.2008.
 6. Бабић, Л., Фолић, Р., Утицај испуне на понашање АБ конструкција при сеизмичким дејствима, Друго научно-стручно саветовање "Земљотресно
  инжењерство и инжењерска сеизмологија", SGI, Дивчибаре, април 2010, ISBN 978-86-904089-8-6, COBISS:SR-ID 174808844, pp 231-236, изворни научни чланак

Књиге и монографије

 

Национални пројекти
 1. Назив пројекта: Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији Број пројекта: 36017 Интерни носилац пројекта: ФТН Нови Сад Тип пројекта: домаћи развојни – ТР Датум почетка пројекта: 01-01-2011 Датум завршетка пројекта: / Позиција: Истраживач

Међународни пројекти