Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Упис 2023

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Информације за упис студената у прву годину основних академских студија (240 ЕСПБ), школске 2023/2024. год. на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

Слободна места

Школарина за самофинансирајуће студенте-50.000,00 рсд. Школарина за стране дрављане-1.200 €

Пријављивање кандидата ће се вршити електронским путем (on line) или лично у просторијама студентске службе Факултета крајем јуна 2023. године.

  1. Сви кандидати полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ, а за Архитектонски студијски програм и пријемни испит из СЛОБОДНОГ ЦРТАЊА.
  2. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (фотокопирница) предају фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства сва четири разреда средње школе
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита
  1. Дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту.
  2. Решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).
  3. Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса Конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.
  4. Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.
  5. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Сва остала обавештења кандидати могу добити у Одељењу службе за студентска питања Факултета техничких наука на телефон 028 425321.

Напомена:

Факултет организује припремну наставу за полагање пријемног испита из математике у два термина. Тачан датум одржавања припремне наставе биће постављен на сајту Факултета најмање недељу дана пре термина одржавања припремне наставе.

Збирка задатака из математике

Тачни термини пријављивања кандидата и датум полагања пријемног испита биће благовремено постављени на сајту Факултета.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

Текст конкурса

Бесплатна припремна настава