Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Предавања у оквиру Central European Exchange Program for University Studies мреже

Факултет техничких наука Косовска Митровица

На Факултету техничких наука у Косовској Митровици одржаће се предавања у оквиру Central European Exchange Program for University Studies мреже “Research and Education of Environmental”:

1. Процена сеизмичке ризика и сеизмичке оштетљивости зграда, које ће одржати ред.проф.др Маријана Хадзима Нyарко, Грађевинско- Архитектонски факултет, Универзитет Јосипа Јурја Стросмајера у Осијеку, Хрватска.
2. Примена метода вештачке интелигенције у грађевинарству, које ће одржати ван.проф.др Емануел Карло Нyарко, Факултет електротехнике, рачунарства и информацијских
технологија, Универзитет Јосипа Јурја Стросмајера у Осијеку, Хрватска.

Предавање ће се одржати у понедељак, 20.02.2023. у 10:00 часова.