Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Почетак школске 2022/2023. год. на ФТН-у

Факултет техничких наука Косовска Митровица