Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Конкурс Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Привредна комора Србије

објављује

К   О   Н   К   У   Р   С

за доделу годишњих награда Привредне коморе Србије

Награде за докторске дисертације студената факултета у школској 2020/2021. години

са темама из области привреде

(радови одбрањени у периоду од 01.10.2020. до 30.09.2021.)

 

Додељује се 10 награда за докторске дисертације.

Предлоге за награде подноси Факултет.

Иницијативу за подношење предлога факултету могу покренути институт, привредни субјекат, друге организације и појединци.

Електронска пошта: naucni.radovi@pks.rs

Контакт телефони063/822-9767 и 066/875-1023

 

Пријаве на конкурс потребно је доставити најкасније до 15. 092022. године

Привредној комори Србије-Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12 (канц.206) – за Конкурс –

 

Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда. Одлуке о додели награда доноси стручни Жири.

Начини подношења пријава и садржај одређени су Одлуком о додели награда која се, као и све потребне информације, могу добити у Привредној комори Србије-Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, или преко наведених бројева телефона.

 

Допис факултетима

Образац – Подаци о кандидатима