Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Конкурс за пријaву CEEPUS мрежних кандидата за академску 2023/24. годину

Факултет техничких наука Косовска Митровица