Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Horizon Europe дани имплементације

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Надовезујући се на успех Дана координатора објављује се следеће издање Дана имплементације Horizon Europe.

Координатори, учесници, апликанти, али и шири круг заинтересованих страна и њихових организација, позвани су да прате виртуелни догађај који има за циљ ограничавање ризика од потенцијалних грешака (нпр. о трошковима особља). Фокус ће бити стављен на одговарање на питања учесника.

Догађај ће се одржати у три различита дана у октобру, сваки од њих са посебном темом:

· 5. октобар 2023: Проналажење могућности и подношење предлога у Horizon Europe (Подношење и евалуација)

· 17. октобар 2023.: Припрема уговора о гранту у Horizon Europe

· 24. октобар 2023.: Управљање грантовима у Horizon Europe (измене и извештавање)