Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Емисија Индекс -Декан Факултета техничких наука Проф. др Срђан Јовић

Факултет техничких наука Косовска Митровица