Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Изложба “Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије”

Факултет техничких наука Косовска Митровица