Студије Општи 2008. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2.OЗ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.1.2.ОЗ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.ОЗ Општа хемија 1 1.семестар обавезни
1.4.4.ОЗ Основи еколошког инжењерства 1.семестар обавезни
1.6.2.OЗ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.2.6.ОЗ Техничка физика 1 1.семестар обавезни
1.5.3.ОЗ Техничко цртање 1.семестар обавезни
2.6.3.OЗ Геологија и животна средина 2.семестар обавезни
2.1.2.OЗ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.2.6.ОЗ Математика 2 2.семестар обавезни
2.7.3.OЗ Основи механике 2.семестар обавезни
2.3.4.ОЗ Основи система заштите 2.семестар обавезни
2.4.2.OЗ Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.5.5.ОЗ Ризик од експлозивних и опасних материја 2.семестар обавезни
2.1.2.OЗ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
3.4.5.ОЗ Електротехника са електроником 3.семестар обавезни
3.3.5.ОЗ Инжењерска економија 3.семестар обавезни
3.5.6.ОЗ Материјали 3.семестар обавезни
3.1.5.ОЗ.1 Органска хемија 1 3.семестар изборни
3.6.4.ОЗ.1 Примена рачунара 2 3.семестар изборни
3.6.4.ОЗ.2 Професионални ризик 3.семестар изборни
3.1.5.ОЗ.2 Теорија система ризика 3.семестар изборни
3.2.4.ОЗ.1 Физичка хемија 1 3.семестар изборни
3.2.4.ОЗ.2 Физички параметри животне и радне средине 3.семестар изборни
4.1.5.ОЗ.1 Tермодинамика 4.семестар изборни
4.4.3.OЗ Елементи опреме у процесној индустрији 4.семестар обавезни
4.2.5.ОЗ Енергетика процесне индустрије 4.семестар обавезни
4.1.5.ОЗ.2 Механика флуида 4.семестар изборни
4.5.4.ОЗ.1 Мониторинг животне средине 4.семестар изборни
4.3.5.ОЗ Просторно планирање 4.семестар обавезни
4.6.0.ОЗ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.5.4.ОЗ.2 Теорија и организација образовања за заштиту 4.семестар изборни
5.6.6.ОЗ.2 Заштита при транспорту и складиштењу 5.семестар изборни
5.6.6.ОЗ.1 Механичке и топлотне операције 5.семестар изборни
5.1.5.ОЗ Одрживо коришћење природних ресурса 5.семестар обавезни
5.4.4.ОЗ Основи пројектовања 5.семестар обавезни
5.2.4.ОЗ.2 Пожари и експлозије 5.семестар изборни
5.3.4.ОЗ.1 Пречишћавање отпадних гасова 5.семестар изборни
5.3.4.ОЗ.2 Системи заштите у рударству 5.семестар изборни
5.5.4.ОЗ Технологија прераде и одлагање чврстог отпада 5.семестар обавезни
5.2.4.ОЗ.1 Увод у хемијско инжењерство 5.семестар изборни
5.7.6.ОЗ Аналитичка хемија 6.семестар обавезни
6.6.0.OЗ Завршни рад 6.семестар обавезни
6.3.4.ОЗ.2 Заштита од минирања 6.семестар изборни
6.1.4.ОЗ.2 Извори загађења у рударству 6.семестар изборни
6.4.4.ОЗ.1 Извори загађења у технологији 6.семестар изборни
6.3.4.ОЗ.1 Материјални и енергетски биланс 6.семестар изборни
6.2.4.ОЗ.2 Машине и уређаји за рекултивацију терена 6.семестар изборни
6.5.4.ОЗ Основи заштите вода 6.семестар обавезни
6.4.4.ОЗ.2 Стабилност и санација косина 6.семестар изборни
6.1.4.ОЗ.1 Технички системи заштите 6.семестар изборни
6.2.4.ОЗ.1 Технологија припреме воде 6.семестар изборни