Студије Општи 2008. Грађевинско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.7.2.ОГ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.3.ОГ Инжењерска геологија 1.семестар обавезни
1.1.5.ОГ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.ОГ Механика 1 1.семестар обавезни
1.2.4.ОГ Нацртна геометрија 1.семестар обавезни
2.6.2.ОГЗ.2 Основи програмирања у МАТЛАБ-у 1.семестар изборни
1.6.4.ОГ.2 Рачунарско цртање у грађевинарству 1.семестар изборни
1.7.2.ОГ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.6.4.ОГ.1 Увод у примену рачунара 1.семестар изборни
1.5.4.ОГ Физика 1.семестар обавезни
2.5.4.ОГ Грађевински материјали 1 2.семестар обавезни
2.6.2.ОГ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.1.5.ОГ Математика 2 2.семестар обавезни
2.4.4.ОГ Механика 2 2.семестар обавезни
2.2.6.ОГ Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.3.4.ОГ Примена рачунара 2.семестар обавезни
2.6.2.ОГ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
3.2.4.ОГ Геодезија 3.семестар обавезни
3.4.3.ОГ Грађевински материјали 2 3.семестар обавезни
3.7.2.ОГ.2 Интернет и електронско пословање 3.семестар изборни
3.1.5.ОГ Математика 3 3.семестар обавезни
3.3.4.ОГ Механика флуида 3.семестар обавезни
3.5.3.ОГ Основе еколошког инжењерства 3.семестар обавезни
3.6.3.ОГ Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.7.2.ОГ.1 Пословне презентације и комуникације 3.семестар изборни
4.2.4.ОГ Зградарство 4.семестар обавезни
4.4.5.ОГ Механика тла 4.семестар обавезни
4.1.5.ОГ Саобраћајни инфраструктурни системи 4.семестар обавезни
4.6.2.ОГ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.5.6.ОГ Теорија конструкција 1 4.семестар обавезни
4.3.4.ОГ Хидротехника 4.семестар обавезни
5.7.3.ОГ.2 Грађевинска физика 5.семестар изборни
5.6.4.ОГ.1 Дрвене и зидане конструкције 5.семестар изборни
5.6.4.ОГ.2 Дрвене конструкције оплате и скеле 5.семестар изборни
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације 5.семестар изборни
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације (Грађевина) 5.семестар изборни
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације (Електротехника) 5.семестар изборни
5.7.3.ОГ.1 Завршни радови и инсталације (Машинство) 5.семестар изборни
5.5.5.ОГ.2 Матрична анализа конструкција 5.семестар изборни
5.4.4.ОГ Мерење и вредновање радова у грађевинарству 5.семестар обавезни
5.1.2.ОГ Правна регулатива и грађевинарство 5.семестар обавезни
5.3.5.ОГ Теорија бетонских конструкција 5.семестар обавезни
5.5.5.ОГ.1 Теорија конструкција 2 5.семестар изборни
5.2.2.ОГ Технологија бетона 5.семестар обавезни
6.5.12.ОГ Завршни рад 6.семестар обавезни
6.2.4.ОГ Металне конструкције 1 6.семестар обавезни
6.3.4.ОГ Методе планирања у грађевинарству 6.семестар обавезни
6.4.3.ОГ.2 Пословни односи у грађевинарству 6.семестар изборни
6.4.3.ОГ.1 Примена рачунара у пројектовању конструкција 6.семестар изборни
6.1.4.ОГ Фундирање 6.семестар обавезни