Студије Грађевински менаџмент 2004. Грађевинарство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
7.1.4 Бетонске конструкције 2 7.семестар обавезни
7.2.4 Ижењерска економија 7.семестар обавезни
7.5.4 Информациони системи 7.семестар обавезни
7.6.4 Металне конструкције 7.семестар обавезни
7.4.4 Операциона истраживања 7.семестар обавезни
7.3.4 Системи база података 7.семестар обавезни
8.5.4 Вредновање грађевинских објеката 8.семестар обавезни
8.4.5 Геоинформациони системи 8.семестар обавезни
8.1.3 Комунални и инфраструктурни системи 8.семестар обавезни
8.5.4 Теорија вероватноће и статистика 8.семестар обавезни
8.3.4 Теорија менаџмента и управљање људским ресурсима 8.семестар обавезни
8.2.4 Управљање пројектима 8.семестар обавезни
8.6.4 Хидротехничке конструкције 8.семестар обавезни
9.3.4 Маркетинг у грађевинарству 9.семестар изборни
9.4.4 Маркетинг у грађевинарству 9.семестар изборни
9.5.4 Маркетинг у грађевинарству 9.семестар изборни
9.6.4 Маркетинг у грађевинарству 9.семестар изборни
9.2.4 Маркетинг у грађевинарству 9.семестар изборни
9.1.4 Менаџмент грађевинских предузећа 9.семестар обавезни
9.2.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.семестар изборни
9.3.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.семестар изборни
9.4.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.семестар изборни
9.5.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.семестар изборни
9.6.4 Рачунарске мреже и комуникације 9.семестар изборни
9.2.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.семестар изборни
9.3.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.семестар изборни
9.4.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.семестар изборни
9.5.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.семестар изборни
9.6.4 Савремени материјали у грађевинарству 9.семестар изборни
9.2.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.семестар изборни
9.3.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.семестар изборни
9.4.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.семестар изборни
9.5.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.семестар изборни
9.6.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских конструкција у високоградњи 9.семестар изборни
9.2.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.семестар изборни
9.3.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.семестар изборни
9.4.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.семестар изборни
9.5.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.семестар изборни
9.6.4 Санације, реконструкције и одржавање бетонских мостова 9.семестар изборни
9.2.4 Специјалне технологије грађења 9.семестар изборни
9.3.4 Специјалне технологије грађења 9.семестар изборни
9.4.4 Специјалне технологије грађења 9.семестар изборни
9.5.4 Специјалне технологије грађења 9.семестар изборни
9.6.4 Специјалне технологије грађења 9.семестар изборни
9.2.4 Стратешки информациони системи 9.семестар изборни
9.3.4 Стратешки информациони системи 9.семестар изборни
9.4.4 Стратешки информациони системи 9.семестар изборни
9.5.4 Стратешки информациони системи 9.семестар изборни
9.6.4 Стратешки информациони системи 9.семестар изборни
9.3.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.семестар изборни
9.4.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.семестар изборни
9.5.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.семестар изборни
9.6.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.семестар изборни
9.2.4 Управљање квалитетом у грађевинарству 9.семестар изборни
9.2.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.семестар изборни
9.3.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.семестар изборни
9.4.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.семестар изборни
9.5.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.семестар изборни
9.6.4 Управљање ризиком и вредносно инжењерство 9.семестар изборни
10.1.25 Дипломски рад 10.семестар обавезни