Студије Инжењерство заштите животне средине 2004. Технологија, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2 Енглески језик 1.семестар обавезни
1.4.4 Инжењерско цртање 1.семестар обавезни
1.2.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.1.6 Општа и неорганска хемија 1 1.семестар обавезни
1.5.3 Психологија рада 1.семестар изборни
1.6.2 Руски језик 1.семестар обавезни
1.5.3 Социологија рада 1.семестар изборни
1.3.5 Техничка физика 1 1.семестар обавезни
2.7.2 Енглески језик 2.семестар обавезни
2.2.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.4.3 Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.1.6 Општа и неорганска хемија 2 2.семестар обавезни
2.5.4 Основи машинства 2.семестар обавезни
2.6.2 Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.7.2 Руски језик 2.семестар обавезни
2.3.5 Техничка физика 2 2.семестар обавезни
3.5.6 Аналитичка хемија 3.семестар обавезни
3.1.5 Математика 3 3.семестар обавезни
3.2.6 Органска хемија 1 3.семестар обавезни
3.3.3 Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
3.4.6 Термодинамика са термотехником 3.семестар обавезни
4.3.4 Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.4.4 Колоидна хемија 4.семестар изборни
4.4.4 Механизми органских реакција 4.семестар изборни
4.2.6 Органска хемија 2 4.семестар обавезни
4.4.4 Основи графичког инжењерства 4.семестар изборни
4.4.4 Основи електрохемије 4.семестар изборни
4.5.2 Предмет економских наука 4.семестар обавезни
4.6.5 Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.1.6 Физичка хемија 1 4.семестар обавезни
5.5.4 Извори загађења у технологији 5.семестар обавезни
5.4.3 Инструменталне методе 5.семестар обавезни
5.3.5 Материјали 5.семестар обавезни
5.2.4 Мерење и регулација процеса 5.семестар обавезни
5.6.4 Опасне и штетне материје 5.семестар обавезни
5.1.6 Физичка хемија 2 5.семестар обавезни
6.5.5 Завршни реферат 6.семестар обавезни
6.3.5 Извори загађења у металургији 6.семестар обавезни
6.4.4 Методе анализе загађујућих материја 6.семестар обавезни
6.1.4 Механичке и топлотне операције 6.семестар обавезни
6.2.5 Операције преноса масе 6.семестар обавезни