Студије Електроника и телекомуникације 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2 Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.6 Основи електротехнике 1 1.семестар обавезни
1.4.4 Основи рачунарске технике 1 1.семестар обавезни
1.6.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из коришћења рачунара 1.семестар изборни
1.6.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из Основа електротехнике 1 1.семестар изборни
1.6.2 Практикум из Програмирања 1 1.семестар изборни
1.7.2 Практикум из Програмирања 1 1.семестар изборни
1.3.5 Програмирање 1 1.семестар обавезни
1.5.2 Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.2 Социологија 1.семестар изборни
1.7.2 Социологија 1.семестар изборни
2.7.2 Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.4.2 Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.семестар обавезни
2.6.2 Лабораторијске вежбе из Физике 2.семестар обавезни
2.1.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.2.6 Основи електротехнике 2 2.семестар обавезни
2.3.4 Програмирање 2 2.семестар обавезни
2.7.2 Руски језик 2 2.семестар обавезни
2.5.4 Физика 2.семестар обавезни
2.8.2 Физичка електроника 2.семестар обавезни
3.6.2 Архитектура и организација рачунара 1 3.семестар обавезни
3.3.4 Електрична мерења 3.семестар обавезни
3.4.4 Електромагнетика 3.семестар обавезни
3.1.5 Математика 3 3.семестар обавезни
3.5.4 Основи електронике 3.семестар обавезни
3.7.2 Практикум из Архитектуре и организације рачунара 1 3.семестар изборни
3.7.2 Практикум из рачунарске анализе електричних кола 3.семестар изборни
3.7.2 Практикум из рачунарских алата у Математици 3.семестар изборни
3.2.4 Теорија електричних кола 3.семестар обавезни
4.4.4 Вероватноћа и статистика 4.семестар обавезни
4.2.5 Електроника 1 4.семестар обавезни
4.5.4 Комутациони системи 4.семестар обавезни
4.3.4 Објектно и оријентисано програмирање 1 4.семестар обавезни
4.6.3 Практикум из Објектно оријентисаног програмирања 4.семестар изборни
4.6.3 Рачунарска анализа електронских кола 4.семестар изборни
4.6.3 Сигнали и системи 4.семестар изборни
4.1.5 Телекомуникације 1 4.семестар обавезни
5.2.5 Електроника 2 5.семестар обавезни
5.6.2 Компоненте и израда електронских кола 5.семестар изборни
5.6.2 Практикум из Рачунарских мрежа 5.семестар изборни
5.6.2 Практикум из Телевизије 5.семестар изборни
5.4.4 Рачунарске мреже 5.семестар обавезни
5.5.5 Стручна пракса 5.семестар обавезни
5.3.4 Телевизија 5.семестар обавезни
5.1.5 Телекомуникације 2 5.семестар обавезни
6.2.4 Електроника 3 6.семестар обавезни
6.6.5 Завршни рад 6.семестар обавезни
6.3.4 Оптичке телекомуникације 6.семестар обавезни
6.5.2 Практикум из Радио комуникација 6.семестар изборни
6.1.5 Радио комуникације 6.семестар обавезни
6.5.2 Регулатива у телекомуникацијама 6.семестар изборни
6.4.5 Телекомуникационе мреже 6.семестар обавезни