Студије Конструкције и механизација 2008. Машинско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2.OМ.Е Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5.ОМ Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.ОМ Машински материјали 1.семестар обавезни
1.2.5.ОМ Механика 1 1.семестар обавезни
1.5.2.OМ.Р Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОМ Техничко цртање 1.семестар обавезни
1.4.5.ОМ Физика и мерење 1.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Е Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.1.5.ОМ Математика 2 2.семестар обавезни
2.4.4.ОМ Механика 2 2.семестар обавезни
2.3.4.ОМ Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.2.4.ОМ Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.5.3.ОМ Погонски материјали 2.семестар обавезни
2.7.4.ОМ Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.6.2.ОМ.Р Руски језик 2 2.семестар обавезни
3.1.4.ОМ Математика 3 3.семестар обавезни
3.3.4.ОМ Машински елементи 1 3.семестар обавезни
3.2.6.ОМ Механика 3 3.семестар обавезни
3.4.5.ОМ Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.6.2.ОМ Пословне комуникације и презентације 3.семестар обавезни
3.5.4.ОМ Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
4.4.4.ОМ Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.6.2.ОМ.К2 Инжењерска економика 4.семестар изборни
4.3.5.ОМ Машински елементи 2 4.семестар обавезни
4.2.5.ОМ Механика флуида 4.семестар обавезни
4.6.2.ОМ.К1 Организација производње 4.семестар изборни
4.5.4.ОМ.К1 Основи конструисања 4.семестар изборни
4.1.5.ОМ Термодинамика 4.семестар обавезни
5.6.3.ОМ.К1 Виртуелно конструисање 5.семестар изборни
5.3.5.ОМ.К1 Металне конструкције 5.семестар изборни
5.4.4.ОМ Основи транспортних уређаја 5.семестар обавезни
5.1.5.ОМ Технологија обраде 1 5.семестар обавезни
5.5.4.ОМ.К1 Транспортне машине 5.семестар изборни
5.2.4.ОМ Хидрауличне и пнеуматске машине 5.семестар обавезни
6.3.4.ОМ.К2 Заварене конструкције 6.семестар изборни
6.6.7.ОМ Завршни рад 6.семестар обавезни
6.3.4.ОМ.К1 Механички преносници снаге 6.семестар изборни
6.2.4.ОМ.К1 Моторна возила 6.семестар изборни
6.4.4.ОМ.К1 Рударске и грађевинске машине 6.семестар изборни
6.5.0.ОМ Стручна пракса 6.семестар обавезни
6.1.5.ОМ Технологија обраде 2 6.семестар обавезни