Студије Друмски и градски саобраћај 2004. Машинство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2 Енглески језик 1 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.3.5 Машински материјали 1 1.семестар обавезни
1.2.5 Механика 1 1.семестар обавезни
1.5.2 Руски језик 1 1.семестар обавезни
1.6.3 Техничко цртање 1.семестар обавезни
1.4.5 Физика и мерења 1.семестар обавезни
2.6.2 Енглески језик 2 2.семестар обавезни
2.1.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.5.2 Машински материјали 2 2.семестар обавезни
2.4.5 Механика 2 2.семестар обавезни
2.3.4 Нацртна геометрија 2.семестар обавезни
2.2.4 Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.7.4 Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.6.2 Руски језик 2 2.семестар обавезни
3.6.2 Инжењерске комуникације 3.семестар изборни
3.1.5 Математика 3 3.семестар обавезни
3.3.4 Машински елементи 1 3.семестар обавезни
3.6.2 Менаџмент у техници 3.семестар изборни
3.2.5 Механика 3 3.семестар обавезни
3.4.5 Отпорност материјала 2 3.семестар обавезни
3.6.2 Пословне комуникације и презентације 3.семестар изборни
3.5.4 Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
4.4.4 Електротехника са електроником 4.семестар обавезни
4.3.5 Машински елементи 2 4.семестар обавезни
4.2.5 Механика флуида 1 4.семестар обавезни
4.5.4 Основи мотора СУС 4.семестар изборни
4.1.5 Термодинамика 1 4.семестар обавезни
4.5.4 Транспортне особине робе 4.семестар изборни
4.6.2 Увод у саобраћај и транспорт 4.семестар изборни
5.6.2 Безбедност саобраћаја 1 5.семестар изборни
5.3.5 Мотори и моторна возила 1 5.семестар изборни
5.5.4 Основи конструисања 5.семестар изборни
5.4.5 Стручна пракса 5.семестар изборни
5.5.4 Технологија заваривања 5.семестар изборни
5.1.5 Технологија обраде 1 5.семестар обавезни
5.2.4 Хидрауличне и пнеуматске машине 5.семестар обавезни
6.2.5 Динамика возила 1 6.семестар изборни
6.5.5 Завршни рад 6.семестар обавезни
6.3.5 Одржавање возила 1 6.семестар изборни
6.4.5 Техничка експлоатација возила 1 6.семестар изборни
6.1.5 Технологија обраде 2 6.семестар обавезни