Студије Електроника 2014. Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.5.МЕ.ЕЛ.2 Електромагнетска компатибилност 1.семестар изборни
1.3.5.МЕ.ЕЛ.1 Линеарна електроника 1.семестар изборни
1.5.5.МЕ.ЕЛ.1 Обрада говорних сигнала 1.семестар изборни
1.2.5.МЕ.ЕЛ.1 Оптимално управљање процесима 1.семестар изборни
1.2.5.МЕ.ЕЛ.2 Пројектовање система управљања 1.семестар изборни
1.1.5.МЕ.ЕЛ.2 Рачунарски VLSI системи 1.семестар изборни
1.5.5.МЕ.ЕЛ.2 Синтеза електричних филтара 1.семестар изборни
1.1.5.МЕ.ЕЛ.1 Увод у пројектовање VLSI кола 1.семестар изборни
1.3.5.МЕ.ЕЛ.2 Увод у пројектовање интегрисаних кола 1.семестар изборни
1.4.5.МЕ.ЕЛ.1 Фотоника 1.семестар изборни
2.МЕ.МР Мастер рад 2.семестар обавезни
2.МЕ.ЕЛ Стручна пракса 2.семестар обавезни