Студије Електроника и телекомуникације 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.3.4.ДЕ.ЕТ Антене и простирање 1.семестар обавезни
1.4.4.ДЕ.ЕТ.2 Аудио системи 1.семестар изборни
1.6.4.ДЕ.ЕТ.1 Дигитални системи управљања 1.семестар изборни
1.4.4.ДЕ.ЕТ.1 Електроакустика 1.семестар изборни
1.5.2.ДЕ Енглески језик 3 1.семестар обавезни
1.2.4.ДЕ.ЕТ Обрада сигнала 1 1.семестар обавезни
1.6.4.ДЕ.ЕТ.2 Пројектовање система аутоматског управљања 1.семестар изборни
1.1.5.ДЕ.ЕТ Телекомуникације 3 1.семестар обавезни
2.3.4.ДЕ.ЕТ Бежични комуникациони системи 2.семестар обавезни
2.4.4.ДЕ.ЕТ.1 Видео системи 2.семестар изборни
2.6.4.ДЕ.ЕТ Дигитална телевизија 2.семестар обавезни
2.2.4.ДЕ.ЕТ Дигиталне телекомуникације 2.семестар обавезни
2.5.4.ДЕ.ЕТ.2 Мерно-аквизициони системи у индустрији 2.семестар изборни
2.1.4.ДЕ.ЕТ Обрада сигнала 2 2.семестар обавезни
2.5.4.ДЕ.ЕТ.1 Сензори и претварачи 2 2.семестар изборни
2.4.4.ДЕ.ЕТ.2 Системи за обраду слике 2.семестар изборни
3.3.4.ДЕ.ЕТ.1 IP телефонија 3.семестар изборни
3.3.4.ДЕ.ЕТ.2 Архитектура Интернета 3.семестар изборни
3.5.4.ДЕ.ЕТ Енергетска електроника 3.семестар обавезни
3.2.4.ДЕ.ЕТ Менаџмент у техници 3.семестар обавезни
3.1.4.ДЕ.ЕТ Напајање у електроници и телекомуникацијама 3.семестар обавезни
3.4.4.ДЕ.ЕТ.2 Регулатива у телекомуникацијама 3.семестар изборни
3.6.ДЕ Стручна пракса 3.семестар обавезни
3.4.4.ДЕ.ЕТ.1 Техничка документација 3.семестар изборни
4.1.ЕД.2 Завршни рад - Израда и одбрана дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни
4.1.ЕД.1 Завршни рад - Студијско-истраживачки рад на теоријским основама дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни