Студије Грађевински менаџмент 2008. Грађевинско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.4.ДГ.1М Базе података у грађевинарству 1.семестар обавезни
1.2.4.ДГ Грађевинска економија 1.семестар обавезни
1.4.4.ДГ.1М Грађевинска механизација 1.семестар обавезни
1.6.4.ДГ.2М Информациони системи у грађевинарству 1.семестар изборни
1.6.4.ДГ.1М Основи урбанизма 1.семестар изборни
1.1.4.ДГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 1.семестар обавезни
1.3.4.ДГ Технологија грађења 1.семестар обавезни
2.5.4.ДГ.1М Лепљене и ламелиране дрвене конструкције 2.семестар изборни
2.6.4.ДГ.2М Операциона истраживања 2.семестар изборни
2.6.4.ДГ.1М Основе спрегнутих конструкција 2.семестар изборни
2.4.4.ДГ.1М Планирање простора и саобраћаја 2.семестар обавезни
2.2.4.ДГ.1М Пројектовање организације грађења 2.семестар обавезни
2.5.4.ДГ.2М Технологија производње металних конструкција 2.семестар изборни
2.3.4.ДГ.1М Уговарање у грађевинарству 2.семестар обавезни
2.1.4.ДГ Управљање инвестиционим пројектима 2.семестар обавезни
3.5.4.ДГ.1М Вредновање грађевинских објеката 3.семестар изборни
3.3.4.ДГ.1М Геоинформациони системи 3.семестар обавезни
3.5.4.ДГ.3М Маркетинг у грађевинарству 3.семестар изборни
3.4.4.ДГ.1М Менаџмент грађевинских предузећа 3.семестар обавезни
3.5.4.ДГ.4М Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција 3.семестар изборни
3.1.4.ДГ.1М Специјалне технологије грађења 3.семестар обавезни
3.5.4.ДГ.2М Управљање квалитетом у грађевинарству 3.семестар изборни
3.2.4.ДГ.1М Управљање људским ресурсима 3.семестар обавезни
4.3.15.ДГ Дипломски рад 4.семестар обавезни
4.1.5.ДГ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.2.10.ДГ Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 4.семестар обавезни