Студије Грађевински менаџмент 2014. Грађевниско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.5.ДГМ.3 Виши курс из операционих истраживања 1.семестар изборни
1.4.5.ДГМ.4 Изградња објеката хидротехничке структуре 1.семестар изборни
1.3.5.ДГМ Маркетинг у грађевинарству 1.семестар обавезни
1.1.5.ДГМ Менаџмент грађевинских предузећа 1.семестар обавезни
1.2.5. ДГМ Специјалне технологије грађења 1.семестар обавезни
1.4.5.ДГМ.1 Управљање квалитетом и вредносно инжењерство 1.семестар изборни
1.4.5.ДГМ.2 Управљање ризиком и одрживошћу у грађевинарству 1.семестар изборни
2.3.20.ДГМ Дипломски рад 2.семестар обавезни
2.1.5.ДГМ Стручна пракса 2.семестар обавезни
2.2.10.ДГМ Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 2.семестар обавезни