Студије Електроенергетика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.2.4.ДЕ.ЕН Анализа електроенергетских система 2 1.семестар обавезни
1.6.4.ДЕ.ЕН.1 Електрична мерења неелектричних величина 1.семестар изборни
1.4.4.ДЕ.ЕН Електрична осветљења 1.семестар обавезни
1.1.5.ДЕ.ЕН Електричне машине 3 1.семестар обавезни
1.3.4.ДЕ.ЕН Електротермија 1.семестар обавезни
1.5.2.ДЕ Енглески језик 3 1.семестар обавезни
1.6.4.ДЕ.ЕН.2 Регулација електроенергетских система 1.семестар изборни
2.3.4.ДЕ.ЕН Високонапонска мерна техника 2.семестар обавезни
2.6.4.ДЕ.ЕН.1 Дистрибуирана производња електричне енергије 2.семестар изборни
2.4.4.ДЕ.ЕН Испитивање електричних машина 2.семестар обавезни
2.6.4.ДЕ.ЕН.2 Кабловска техника 2.семестар изборни
2.5.4.ДЕ.ЕН Пројектовање електромоторних погона 2.семестар обавезни
2.1.4.ДЕ.ЕН Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 2.семестар обавезни
2.2.4.ДЕ.ЕН Релејна заштита 2.семестар обавезни
3.4.4.ДЕ.ЕН.2 Експлоатација и планирање електроенергетских система 3.семестар изборни
3.5.4.ДЕ.ЕН.2 Енергетска електроника 3.семестар изборни
3.3.4.ДЕ.ЕН Интернет и web технологије 3.семестар обавезни
3.5.4.ДЕ.ЕН.1 Квалитет електричне енергије 3.семестар изборни
3.4.4.ДЕ.ЕН.1 Разводна постројења 2 3.семестар изборни
3.6.ДЕ Стручна пракса 3.семестар обавезни
3.1.4.ДЕ.ЕН Технички системи управљања у електроенергетици 3.семестар обавезни
3.2.4.ДЕ.ЕН Тржиште електричне енергије 3.семестар обавезни
4.1.ЕД.2 Завршни рад - Израда и одбрана дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни
4.1.ЕД.1 Завршни рад - Студијско-истраживачки рад на теоријским основама дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни