Студије Одрживост и отпорност грађене средине 2017. Одрживост и отпорност грађене средине, специјалистичке једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.3.4.ООГС.10 Аспекти коришћења воде у зградама 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.9 Вода и грађена средина 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.8 Енергетско моделовање 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.13 Интелигентни системи 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.7 Климатски услови, омотач објекта и анализа услова унутрашњег окружења 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.11 Коришћење земљишта и мастерплан 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.1 Менаџмент у контексту одрживости и oтпорности 1.семестар изборни
1.2.3.ООГС Методе истраживања 1.семестар обавезни
1.3.4.ООГС.6 Обновљиви извори енергије 1.семестар изборни
1.1.3.ООГС Одрживост,отпорност и грађена средина 1.семестар обавезни
1.3.4.ООГС.3 Процене одрживости и отпорности 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.2 Системска анализа ризика 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.12 Стратегија урбаног озелењавања 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.4 Токови материјала и отпада и принципи циркуларне економије 1.семестар изборни
1.3.4.ООГС.5 Утицај материјала 1.семестар изборни
2.2.12.ООГС Интегрисани Студио 2.семестар обавезни
2.3.15.ООГС Специјалистички рад 2.семестар обавезни
2.1.3.ООГС Стручна пракса 2.семестар обавезни