Студије Енергетика 2004. Електротехничко и рачунарско инежењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
7.2.3 Електрична осветљења 7.семестар обавезни
7.1.4 Електротермија 7.семестар обавезни
7.3.4 Испитивање електричних машина 7.семестар обавезни
7.7.2 Лабораторијске вежбе из разводних постројења 7.семестар изборни
7.7.2 Практикум из Анализе електроенергетских система 7.семестар изборни
7.7.2 Практикум из електротермије 7.семестар изборни
7.6.5 Преносне мреже 7.семестар обавезни
7.5.3 Регулација електроенергетских система 7.семестар обавезни
7.4.4 Регулација електромоторних погона 7.семестар обавезни
8.3.4 Вишемоторни погони 8.семестар обавезни
8.4.4 Експлоатација електроенергетских система 8.семестар обавезни
8.5.4 Електричне машине једносмерне струје 8.семестар обавезни
8.6.2 Кабловска техника 8.семестар изборни
8.7.2 Кабловска техника 8.семестар изборни
8.6.2 Практикум из експлоатације електроенергетских система 8.семестар изборни
8.7.2 Практикум из експлоатације електроенергетских система 8.семестар изборни
8.1.4 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 8.семестар обавезни
8.2.5 Релејна заштита 8.семестар обавезни
8.6.2 Специјалне електричне инсталације 8.семестар изборни
8.7.2 Специјалне електричне инсталације 8.семестар изборни
9.2.4 Електрична возила 9.семестар обавезни
9.6.2 Електрична мерења неелектричних величина 9.семестар изборни
9.7.2 Електрична мерења неелектричних величина 9.семестар изборни
9.4.3 Планирање ЕЕС 9.семестар обавезни
9.3.4 Разводна постројења 2 9.семестар обавезни
9.5.5 Стручна пракса 9.семестар обавезни
9.1.5 Технички системи управљања у ЕЕС 9.семестар обавезни
9.6.2 Тржиште електричне енергије 9.семестар изборни
9.7.2 Тржиште електричне енергије 9.семестар изборни
9.6.2 Хидраулика и машинство 9.семестар изборни
9.7.2 Хидраулика и машинство 9.семестар изборни
10.1.25 Дипломски рад 10.семестар обавезни