Студије Рачунарство и информатика 2008. Електротехничко и рачунарско инжењерство, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.4.ДЕ.РИ Базе података 2 1.семестар обавезни
1.5.2.ДЕ Енглески језик 3 1.семестар обавезни
1.1.5.ДЕ.РИ Микропроцесорски системи 2 1.семестар обавезни
1.6.4.ДЕ.РИ.1 Напредне теме из рачунарске графике 1.семестар изборни
1.2.4.ДЕ.РИ Нумеричка анализа и дискретна математика 1.семестар обавезни
1.6.4.ДЕ.РИ.3 Пројектовање дигиталних система 1.семестар изборни
1.6.4.ДЕ.РИ.2 Пројектовање информационих система 2 1.семестар обавезни
1.3.4.ДЕ.РИ Сензори и претварачи 1 1.семестар обавезни
2.5.4.ДЕ.РИ.1 Биомедицинска информатика 2.семестар изборни
2.4.4.ДЕ.РИ.1 Интеракција човек-рачунар 2.семестар изборни
2.2.4.ДЕ.РИ Наменски микропроцесорски системи 2.семестар обавезни
2.4.4.ДЕ.РИ.2 Напредне теме из програмирања интернет апликација 2.семестар изборни
2.1.4.ДЕ.РИ Паралелни рачунарски системи 2.семестар обавезни
2.3.4.ДЕ.РИ Програмирање интернет апликација 2.семестар обавезни
2.6.4.ДЕ.РИ Софтвер у телекомуникацијама 2.семестар обавезни
2.5.4.ДЕ.РИ.2 Управљање процесима 2.семестар изборни
3.1.4.ДЕ.РИ Заштита података 3.семестар обавезни
3.4.4.ДЕ.РИ.1 Инфраструктура за електронско пословање 3.семестар изборни
3.2.4.ДЕ.РИ Менаџмент у техници 3.семестар обавезни
3.4.4.ДЕ.РИ.2 Напредне теме из заштите података 3.семестар изборни
3.5.4.ДЕ.РИ Напредне теме из инфраструктуре за електронско послов 3.семестар обавезни
3.3.4.ДЕ.РИ Протоколи у телекомуникацијама 3.семестар обавезни
3.6.ДЕ Стручна пракса 3.семестар обавезни
4.1.ЕД.2 Завршни рад - Израда и одбрана дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни
4.1.ЕД.1 Завршни рад - Студијско-истраживачки рад на теоријским основама дипломског-мастер рада 4.семестар обавезни