Студије Инжењерство заштите животне средине 2004. Технологија, дипломске двогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
7.6.4 Депоније шљаке-извор деградације животне средине 7.семестар обавезни
7.3.2 Мониторинг загађујућих материја 7.семестар обавезни
7.1.4 Основи пројектовања 7.семестар обавезни
7.2.2 Спречавање и поступање у акцидентним ситуацијама 7.семестар обавезни
7.5.4 Технологија пречишћавања отпадних гасова 7.семестар обавезни
7.7.4 Технологија припреме воде 7.семестар обавезни
7.4.4 Технологије прераде и одлагања чврстог отпада 7.семестар обавезни
8.1.4 Економика предузећа и менаџмент 8.семестар обавезни
8.6.4 Корозија и заштита 8.семестар обавезни
8.3.4 Међупродукти и заштита животне средине 8.семестар обавезни
8.5.4 Органске загађујуће материје 8.семестар обавезни
8.2.5 Пројекат са индустријском праксом 8.семестар обавезни
8.4.4 Пројектовање процеса у заштити животне средине 8.семестар обавезни
9.2.4 Екотоксикологија 9.семестар обавезни
9.6.4 Зштитне превлаке 9.семестар обавезни
9.5.4 Ретки метали-извор загађења животне средине 9.семестар обавезни
9.4.4 Рециклажа отпадних материја 9.семестар обавезни
9.3.4. Технологија пречишћавања отпадних вода 9.семестар обавезни
9.1.4 Управљање заштитом животне средине 9.семестар обавезни
10.7.25 Дипломски испит 10.семестар обавезни