Студије Општи 2008. Рударско инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.2.OР.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.3.ОР Инжeњерска геологија 1.семестар обавезни
1.1.6.ОР Математика 1 1.семестар обавезни
1.6.5.ОР Механика 1 1.семестар обавезни
1.3.5.ОР Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.2.ОР.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.2.4.ОР Техничка физика 1 1.семестар обавезни
2.7.2.OР.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.4.ОР Кристалографија са минерологијом 2.семестар обавезни
2.2.6.ОР Математика 2 2.семестар обавезни
2.6.4.ОР Механика 2 2.семестар обавезни
2.1.5.OР.1 Основи машинства 2.семестар изборни
2.4.4.ОР Основи рударства 2.семестар обавезни
2.3.2.ОР Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.7.2.ОР.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.1.5.OР.2 Топлотни мотори 2.семестар изборни
3.2.4.ОР.2 Електричне машине и уређаји у рударству 3.семестар изборни
3.2.4.ОР.1 Електротехника са електроником 3.семестар изборни
3.3.5.ОР.2 Информатика 3.семестар изборни
3.5.5.ОР Лежишта минералних сировина са основама петрографије 3.семестар обавезни
3.6.4.ОР Нацртна геометрија 3.семестар обавезни
3.1.4.ОР.1 Основе еколошког инжењерства 3.семестар изборни
3.1.4.ОР.2 Основи хидрогеологије 3.семестар изборни
3.4.3.ОР Отпорност материјала 3.семестар обавезни
3.3.5.ОР.1 Примена рачунара 2 3.семестар изборни
4.4.5.ОР Teрмодинамика 4.семестар обавезни
4.5.3.ОР Tехнологија материјала у рударству 4.семестар обавезни
4.2.4.ОР Геодезија 4.семестар обавезни
4.6.3.ОР.1 Енглески језик стручни 4.семестар изборни
4.1.3.ОР Истражни радови 4.семестар обавезни
4.3.5.ОР Механика тла 4.семестар обавезни
4.6.3.ОР.2 Руски језик стручни 4.семестар изборни
5.4.5.ОР Израда јамских просторија 5.семестар обавезни
5.3.4.ОР Одводњавање рудника 5.семестар обавезни
5.2.5.ОР Припрема минералних сировина 5.семестар обавезни
5.5.0.ОР Стручна пракса 5.семестар обавезни
5.1.5.ОР Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта 5.семестар обавезни
6.3.4.ОР Вентилација рудника 6.семестар обавезни
6.5.8.ОР Завршни рад 6.семестар обавезни
6.2.4.ОР Техничка заштита у рударству 6.семестар обавезни
6.1.5.ОР Технологија површинске експлоатације 6.семестар обавезни
6.4.5.ОР.1 Транспорт и извоз 6.семестар изборни
6.4.5.ОР.2 Транспорт у рударству 6.семестар изборни