Студије Општа технологија 2014. Технолошко инжењерство, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.3.ОТ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.4.ОТ Инжењерско цртање 1.семестар обавезни
1.2.7.ОТ Математика 1 1.семестар обавезни
1.1.7.ОТ Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.4.ОТ Основи примене рачунара 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОТ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.5.ОТ Техничка физика 1 1.семестар обавезни
2.4.4.ОТ Елементи опреме у процесној индустрији 2.семестар обавезни
2.6.3.ОТ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.4.ОТ.2 Информациона писменост 2.семестар изборни
2.2.7.ОТ Математика 2 2.семестар обавезни
2.1.7.ОТ Неорганска хемија 2.семестар обавезни
2.5.4.ОТ.1 Основи примене рачунара 2 2.семестар изборни
2.6.3.ОТ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.3.5.ОТ Техничка физика 2 2.семестар обавезни
3.2.6.ОТ Аналитичка хемија 3.семестар обавезни
3.4.5.ОТ Електротехника са електроником 3.семестар обавезни
3.1.5.ОТ Органска хемија 1 3.семестар обавезни
3.5.5.ОТ Термодинамика 3.семестар обавезни
3.6.4.ОТ Увод у хемијско инжењерство 3.семестар обавезни
3.3.5.ОТ Физичка хемија 1 3.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.3 Биохемија 4.семестар изборни
4.1.3.ОТ Инжењерска економија 4.семестар обавезни
4.5.5.ОТ Инструменталне методе 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.5 Масена спектрометрија 4.семестар изборни
4.4.5.ОТ Микробиологија 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.6 Микробиологија хране и воде 4.семестар изборни
4.2.5.ОТ Органска хемија 2 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.1 Основи инжењерства материјала 4.семестар изборни
4.6.5.ОТ.2 Природни полимери 4.семестар изборни
4.7.2.ОТ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.3.5.ОТ Физичка хемија 2 4.семестар обавезни
4.6.5.ОТ.4 Хемијски параметри животне и радне средине 4.семестар изборни
5.5.5.ОТ.О.2 Дифрактометрија 5.семестар изборни
5.5.5.ОТ.О.5 Електроаналитичке методе 5.семестар изборни
5.5.5.ОТ.О.3 Животна средина и загађење 5.семестар изборни
5.6.4..ОТ.О Кристалографија 5.семестар обавезни
5.3.6.ОТ.О Материјали 5.семестар обавезни
5.1.6.ОТ Механичке операције 5.семестар обавезни
5.2.5.ОТ Основи биопроцесног инжењерства 5.семестар обавезни
5.5.5.ОТ.О.4 Управљање опасним отпадом 5.семестар изборни
5.5.5.ОТ.О.1 Фазне трансформације 5.семестар изборни
5.4.4.ОТ.О Хемијско инжењерска лабораторија 5.семестар обавезни
6.4.5.ОТ.О Виши курс неоргаске хемије 6.семестар обавезни
6.5.4.ОТ.О.2 Економика предузећа 6.семестар изборни
6.3.5.ОТ.О Електрохемија 6.семестар обавезни
6.1.6.ОТ Операције преноса топлоте и масе 6.семестар обавезни
6.6.6.ОТ Основи пројектовања 6.семестар обавезни
6.5.4.ОТ.О.3 Основи реакторског инжењерства 6.семестар изборни
6.5.4.ОТ.О.5 Сагоревање и индустријске пећи 6.семестар изборни
6.5.4.ОТ.О.4 Сепарационе методе 6.семестар изборни
6.2.4.ОТ.О Хемијска кинетика 6.семестар обавезни
6.5.4.ОТ.О.1 Хемијско инжењерско рачунање 6.семестар изборни
7.6.5.ОТ.О.4 Биотехнолошки процеси 7.семестар изборни
7.6.5.ОТ.О.2 Електрохемијске методе 7.семестар изборни
7.6.5.ОТ.О.3 Загађење и ремедијација земљишта 7.семестар изборни
7.5.6.ОТ.О.1 Композитни материјали 7.семестар изборни
7.6.5.ОТ.О.1 Материјални и енергетски биланс 7.семестар изборни
7.5.6.ОТ.О.4 Металне превлаке 7.семестар изборни
7.5.6.ОТ.О.2 Одрживо коришћење природних ресурса 7.семестар изборни
7.1.6.ОТ.О.1 Основи аутоматског управљања 7.семестар изборни
7.4.4.ОТ.О Основи управљања квалитетом 7.семестар обавезни
7.6.5.ОТ.О.5 Пречишћавање отпадних вода 7.семестар изборни
7.1.6.ОТ.О.2 Пројектовање хемијских реактора 7.семестар изборни
7.5.6.ОТ.О.3 Системи аутоматског управљања 7.семестар изборни
7.1.6.ОТ.О.3 Технологија прераде и одлагања чврстог отпада 7.семестар изборни
7.3.5.ОТ Технологија припреме воде 7.семестар обавезни
7.2.4.ОТ.О Технологија, киселина, база и минералних ђубрива 7.семестар обавезни
7.1.6.ОТ.О.4 Хроматографија 7.семестар изборни
8.5.5.ОТ.О.2 Енергетика процесне индустрије 8.семестар изборни
8.6.7.ОТ Завршни рад 8.семестар обавезни
8.5.5.ОТ.О.3 Индустријска микробиологија 8.семестар изборни
8.4.4.ОТ.О Карактеризација материјала 8.семестар обавезни
8.1.4.ОТ.О Корозија и заштита 8.семестар обавезни
8.2.4.ОТ.О Механизми органских реакција 8.семестар обавезни
8.3.6.ОТ.О Пречишћавање отпадних гасова 8.семестар обавезни
8.5.5.ОТ.О.1 Пројектовање процеса у хемијској индустрији 8.семестар изборни
8.5.5.ОТ.О.5 Термијска испитивања материјала 8.семестар изборни
8.5.5.ОТ.О.4 Чисте технологије 8.семестар изборни