Студије Заштита на раду 2014. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.4.4.ОЗ Животна средина и загађење 1.семестар обавезни
1.2.7.ОЗ Математика 1 1.семестар обавезни
1.1.7.ОЗ Општа хемија 1.семестар обавезни
1.5.4.ОЗ Основи примене рачунара 1 1.семестар обавезни
1.6.3.ОЗ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.5.ОЗ Физика 1.семестар обавезни
2.4.4.ОЗ Екогеологија 2.семестар обавезни
2.6.3.ОЗ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.5.4.ОЗ.2 Информациона писменост 2.семестар изборни
2.2.7.ОЗ Математика 2 2.семестар обавезни
2.1.7.ОЗ Неорганска хемија 2.семестар обавезни
2.5.4.ОЗ.1 Основи примене рачунара 2 2.семестар изборни
2.3.5.ОЗ Основи система заштите 2.семестар обавезни
2.6.3.ОЗ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
3.2.4.ОЗ.Р Градитељство и животна средина 3.семестар обавезни
3.4.5.ОЗ.Р Материјали 3.семестар обавезни
3.6.4.ОЗ.Р.4 Методе анализе загађујућих материја 3.семестар изборни
3.5.5.ОЗ.Р Одрживо коришћење природних ресурса 3.семестар обавезни
3.6.4.ОЗ.Р.3 Основи механике 3.семестар изборни
3.7.4.ОЗ.Р Основи органске хемије 3.семестар обавезни
3.6.4.ОЗ.Р.1 Примена информационих технологија 3.семестар изборни
3.6.4.ОЗ.Р.2 Програмирање 3.семестар изборни
3.3.4.ОЗ.Р Теорија система ризика 3.семестар обавезни
3.1.4.ОЗ.Р Увод у принципе заштите на раду 3.семестар обавезни
4.5.5.ОЗ.Р.2 Индустријско загађење 4.семестар изборни
4.3.4.ОЗ.Р Инжењерска економија 4.семестар обавезни
4.4.4.ОЗ.Р Коришћење, заштита и управљање водним ресурсима 4.семестар обавезни
4.5.5.ОЗ.Р.1 Мониторинг животне средине 4.семестар изборни
4.4.4.ОЗ.Р Основи заштите вода 4.семестар обавезни
4.6.6.ОЗ.Р.2 Поузданост и безбедност система 4.семестар изборни
4.1.6.ОЗ.Р Термоенергетски процеси 4.семестар обавезни
4.2.5.ОЗ.Р Технички системи заштите 4.семестар обавезни
4.6.6.ОЗ.Р.1 Хемијски сензори у контроли квалитета 4.семестар изборни
5.2.5.ОЗ.Р Безбедност машина 5.семестар обавезни
5.1.5.ОЗ.Р Заштита од опасног дејства електричне енергије 5.семестар обавезни
5.6.5.ОЗ.Р.1 Извори загађења у рударству 5.семестар изборни
5.6.5.ОЗ.Р.3 Механика флуида 5.семестар изборни
5.5.5.ОЗ.Р Опасност и штетност на радном месту и околини 5.семестар обавезни
5.4.5.ОЗ.Р Основи менаџмента 5.семестар обавезни
5.3.5.ОЗ.Р Системско инжењерство 5.семестар обавезни
5.6.5.ОЗ.Р.2 Управљање опасним отпадом 5.семестар изборни
6.4.4.ОЗ.Р Безбедност и заштита на раду са отпадом 6.семестар обавезни
6.1.5.ОЗ.Р.1 Безбедност опреме и производа 6.семестар изборни
6.7.5.ОЗ.Р.3 Заштита здравља 6.семестар изборни
6.1.5.ОЗ.Р.2 Заштита и осигурање 6.семестар изборни
6.7.5.ОЗ.Р.2 Заштита од механичког дејства 6.семестар изборни
6.3.4.ОЗ.Р Заштита при минирању 6.семестар обавезни
6.5.3.ОЗ.Р Заштита при унутрашњем транспорту и претовару 6.семестар обавезни
6.6.5.ОЗ.Р.1 Одабрана поглавља из физике 6.семестар изборни
6.2.4.ОЗ.Р Пожари и експлозије 6.семестар обавезни
6.7.5.ОЗ.Р.1 Сагоревање и индустријске пећи 6.семестар изборни
6.6.5.ОЗ.Р.2 Управљање квалитетом 6.семестар изборни
7.5.5.ОЗ.Р.2 Аналитичке методе у контроли процеса 7.семестар изборни
7.6.5.ОЗ.Р.1 Геохемија и заштита 7.семестар изборни
7.5.5.ОЗ.Р.1 Заштита на раду од буке и вибрација 7.семестар изборни
7.2.5.ОЗ Ризик од експлозивних и опасних материја 7.семестар обавезни
7.3.5.ОЗ.Р Технологија прераде и одлагања чврстог отпада 7.семестар обавезни
7.6.5.ОЗ.Р.4 Трошкови и калкулације 7.семестар изборни
7.6.5.ОЗ.Р.2 Улога и значај превенције у смањењу ризика 7.семестар изборни
7.1.5.ОЗ.Р Управљање пројектима 7.семестар обавезни
7.6.5.ОЗ.Р.3 Управљање ризиком од катастрофалних догађаја 7.семестар изборни
7.4.5.ОЗ.Р Хигијена рада 7.семестар обавезни
8.4.6.ОЗ.Р Екотоксикологија 8.семестар обавезни
8.7.4.ОЗ Завршни рад 8.семестар обавезни
8.2.5.ОЗ.Р Заштита на раду у процесним постројењима 8.семестар обавезни
8.3.4.ОЗ.Р Заштита од електромагнетног зрачења 8.семестар обавезни
8.1.5.ОЗ.Р Пројектовање процеса у заштити животне средине 8.семестар обавезни
8.5.4.ОЗ Системи заштите у рударству 8.семестар обавезни
8.6.2.ОЗ.Р Стручна пракса 8.семестар обавезни