Студије Конструкције 2004. Грађевинарство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.4.3 Грађевински материјали 1 1.семестар обавезни
1.7.2 Енглески језик 1.семестар обавезни
1.1.5 Математика 1 1.семестар обавезни
1.2.4 Нацртна геометрија 1.семестар обавезни
1.5.3 Основе геологије 1.семестар обавезни
1.7.2 Руски језик 1.семестар обавезни
1.3.5 Техничка механика 1 1.семестар обавезни
1.6.4 Техничка физика 1.семестар обавезни
2.3.3 Грађевински материјали 1 2.семестар обавезни
2.7.2 Енглески језик 2.семестар обавезни
2.1.5 Математика 2 2.семестар обавезни
2.2.6 Отпорност материјала 1 2.семестар обавезни
2.4.2 Пословне комуникације и презентације 2.семестар обавезни
2.6.4 Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.7.2 Руски језик 2.семестар обавезни
2.5.4 Техничка механика 2 2.семестар обавезни
3.2.4 Геодезија 3.семестар обавезни
3.1.5 Математика 3 3.семестар обавезни
3.3.4 Механика флуида 3.семестар обавезни
3.4.4 Основе еколошког инжењерства 3.семестар обавезни
3.5.3 Отпорност материјала 2 3.семестар изборни
3.6.4 Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
4.1.4 Зградарство 4.семестар обавезни
4.4.5 Механика тла 4.семестар обавезни
4.5.2 Правна регулатива у грађевинарству 4.семестар обавезни
4.2.4 Саобраћајни инфраструктурни системи 4.семестар обавезни
4.6.6 Теорија конструкција 1 4.семестар обавезни
4.3.4 Хидротехника 4.семестар обавезни
5.3.5 Дрвене и зидане конструкције 5.семестар обавезни
5.6.2 Завршни радови у грађевинарству 5.семестар обавезни
5.2.4 Металне конструкције 1 5.семестар обавезни
5.1.5 Теорија бетонских конструкција 5.семестар обавезни
5.5.6 Теорија конструкција 2 5.семестар обавезни
5.4.3 Технологија бетона 5.семестар обавезни
6.4.3 Геоинформациони системи 6.семестар изборни
6.5.8 Завршни рад 6.семестар обавезни
6.1.5 Менаџмент и технологија грађења 6.семестар обавезни
6.4.3 Примена рачунара у пројектовању конструкција 6.семестар изборни
6.3.5 Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 6.семестар обавезни
6.2.4 Фундирање 6.семестар обавезни