Студије Управљање ризиком од природних катастрофа 2019. Управљање ризиком од природних катастрофа, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.5.МУРПК.2 Информационе технологије у управљању ризицима од природних катастрофа 1.семестар изборни
1.5.5.МУРПК.1 Мониторинг у превенцији, процени,праћењу и санацији природних катастрофа 1.семестар изборни
1.5.5.МУРПК.2 Примена информационих технологија у заштити 1.семестар изборни
1.1.6.МУРПК Природне катастрофе 1.семестар обавезни
1.6.5.МУРПК.1 Природне катастрофе са хемијским агенсима 1.семестар изборни
1.2.5.МУРПК Процена ризика од природних катастрофа 1.семестар обавезни
1.3.5.МУРПК Транспортни системи у природним катастрофама 1.семестар обавезни
1.6.5.МУРПК.2 Урбани дизајн за ублажавање последица природних катастрофа 1.семестар изборни
1.4.4.МУРПК Институционални оквири управљања ризицима од катастрофалних догађаја 2.семестар обавезни
2.6.4.МУРПК Мастер рад 2.семестар обавезни
2.3.5.МУРПК.1 Предузимање мера у управљању отпадом, водоснабдевањем и канализацијом после катастрофа 2.семестар изборни
2.2.5.МУРПК Снабдевање енергијом након природних катастрофа 2.семестар обавезни
2.4.3.МУРПК Стручна пракса 2.семестар обавезни
2.5.4.МУРПК Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2.семестар обавезни
2.3.5.МУРПК.2 Управљање водним ресурсима у природним катастрофама 2.семестар изборни
2.1.5.МУРПК Управљање ризицима од природних катастрофа 2.семестар обавезни