Студије Архитектура 2014. Архитектура, основне четворогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.4.ОА Геометрија облика 1 1.семестар обавезни
1.9.2.ОА Историја архитектуре 1 1.семестар обавезни
1.10.1.ОА Историја уметности 1 1.семестар обавезни
1.4.3.ОА Математика у архитектури 1.семестар обавезни
2.9.3.ОА Основе урбанизма 1 1.семестар обавезни
1.1.6.ОА Простор и облик 1.семестар обавезни
1.2.3.ОА Простор и облик - Визуелна истраживања 1.семестар обавезни
1.7.3.ОА Технике презентације 1 - Ликовни елементи 1.семестар обавезни
1.6.1.ОА Технике презентације 1 - Литерарне форме 1.семестар обавезни
1.3.2.ОА Увод у архитектуру 1.семестар обавезни
2.7.4.ОА Архитектонске конструкције 1 2.семестар обавезни
2.4.4.ОА Геометрија облика 2 2.семестар обавезни
2.8.4.ОА Грађевински материјали и физика у архитектури 2.семестар обавезни
2.1.6.ОА Елементи пројектовања 2.семестар обавезни
2.2.2.ОА Историја архитектуре 2 2.семестар обавезни
2.3.1.ОА Историја уметности 2 2.семестар обавезни
3.11.3.ОА Основе урбанизма 2 2.семестар обавезни
2.5.2.ОА Технике презентације 2 - Инжењерски цртежи 2.семестар обавезни
2.6.3.ОА Технике презентације 2 - Склуптура, моделовање и макетарство 2.семестар обавезни
3.7.3.ОА Архитектонске конструкције 2 3.семестар обавезни
3.5.2.ОА Историја модерне архитектуре и урбанизма 3.семестар обавезни
3.6.1.ОА Историја модерне уметности и дизајна 3.семестар обавезни
3.10.3.ОА Механика и отпорност материјала 3.семестар обавезни
3.3.2.ОА Пројектовање 1 - Вишепородично становање 3.семестар обавезни
3.4.2.ОА Пројектовање 1 - Посебни облици становања 3.семестар обавезни
3.1.6.ОА Студио 1 - Архитектура 3.семестар обавезни
3.2.2.ОА Студио 1 - Конструкције 3.семестар обавезни
3.9.2.ОА Технике презентације 3 - 2Д дигиталне технике 3.семестар обавезни
3.8.2.ОА Технике презентације 3 - Форме ликовног представљања 3.семестар обавезни
4.7.3.ОА Урбанистичко пројектовање 1 3.семестар обавезни
4.6.3.ОА Архитектонске конструкције 3 4.семестар обавезни
4.10.3.ОА Принципи конструисања архитектонских објеката 4.семестар обавезни
4.3.2.ОА Пројектовање 2 - Образовање и пословање 4.семестар обавезни
4.4.2.ОА Савремена архитектура 4.семестар обавезни
4.5.1.ОА Савремена уметност и дизајн 4.семестар обавезни
4.1.6.ОА Студио 2 - Архитектура 4.семестар обавезни
4.2.4.ОА Студио 2 - Урбанизам 4.семестар обавезни
4.8.2.ОА Технике презентације 4 - 3Д дигиталне технике 4.семестар обавезни
4.9.2.ОА Технике презентације 4 - Графички дизајн и портфолио 4.семестар обавезни
1.8.2.ОА Урбана социологија 4.семестар обавезни
5.6.3.ОА Архитектонске конструкције 4 5.семестар обавезни
5.4.2.ОА Градитељско наслеђе у Србији 5.семестар обавезни
5.9.2.ОА.1 Енглески језик за архитекте 1 5.семестар изборни
5.5.2.ОА Заштита градитељског наслеђа 5.семестар обавезни
5.3.2.ОА Пројектовање 3 - Здравствена заштита и спорт 5.семестар обавезни
5.8.3.ОА Пројектовање и прорачун конструкција 1 5.семестар обавезни
5.9.2.ОА.2 Руски језик за архитекте 1 5.семестар изборни
5.1.7.ОА.1 Студио 3 - Архитектура - тема 1 5.семестар изборни
5.1.7.ОА.2 Студио 3 - Архитектура - тема 2 5.семестар изборни
5.1.7.ОА.3 Студио 3 - Архитектура - тема 3 5.семестар изборни
5.2.4.ОА Студио 3 - Конструкције 5.семестар обавезни
5.7.3.ОА Урбанистичко пројектовање 2 5.семестар обавезни
6.5.1.ОА Електроинсталације 6.семестар обавезни
6.11.2.ОА.1 Енглески језик за архитекте 2 6.семестар изборни
6.7.1.ОА Инсталације водовода и канализације 6.семестар обавезни
6.6.1.ОА Машинске инсталације 6.семестар обавезни
6.9.2.ОА Методологија пројекта 6.семестар обавезни
6.3.2.ОА Пројектовање 4 - Трговина, саобраћај и индустрија 6.семестар обавезни
6.8.3.ОА Пројектовање и прорачун конструкција 2 6.семестар обавезни
6.10.1.ОА Процес пројектовања 6.семестар обавезни
6.11.2.ОА.2 Руски језик за архитекте 2 6.семестар изборни
6.1.8.ОА.1 Студио 4 - Архитектура - тема 1 6.семестар изборни
6.1.8.ОА.2 Студио 4 - Архитектура - тема 2 6.семестар изборни
6.1.8.ОА.3 Студио 4 - Архитектура - тема 3 6.семестар изборни
6.2.4.ОА Студио 4 - Урбанизам 6.семестар обавезни
6.4.3.ОА Урбана анализа и планирање 6.семестар обавезни
7.8.3.ОА.1 Геодезија 7.семестар изборни
7.3.2.ОА Зелена архитектура и урбанизам 7.семестар обавезни
7.4.3.ОА Конструктивни системи 7.семестар обавезни
7.8.3.ОА.2 Ликовне интервенције у архитектури 7.семестар изборни
7.9.2.ОА.2 Модерна архитектура у Србији - Личности и поетике 7.семестар изборни
7.7.3.ОА Организација и технологија грађења са менаџментом 7.семестар обавезни
7.6.1.ОА Осветљење у архитектури 7.семестар обавезни
7.9.2.ОА.1 Предмер и предрачун радова 7.семестар изборни
7.5.3.ОА Пројектовање ентеријера 1 7.семестар обавезни
7.1.9.ОА.1 Студио 5 - Пројекат - тема 1 7.семестар изборни
7.1.9.ОА.2 Студио 5 - Пројекат - тема 2 7.семестар изборни
7.1.9.ОА.3 Студио 5 - Пројекат - тема 3 7.семестар изборни
7.2.2.ОА.1 Студио 5 - Радионица - тема 1 7.семестар изборни
7.2.2.ОА.2 Студио 5 - Радионица - тема 2 7.семестар изборни
7.2.2.ОА.3 Студио 5 - Радионица - тема 3 7.семестар изборни
8.4.2.ОА.2 Архитектура у контексту 8.семестар изборни
8.5.2.ОА.1 Биоклиматска архитектура 8.семестар изборни
8.4.2.ОА.1 Еколошки квалитет зграда 8.семестар изборни
8.6.2.ОА.2 Естетика 8.семестар изборни
8.7.8.ОА Завршни рад - пројекат 8.семестар обавезни
8.5.2.ОА.2 Јавни градски простор 8.семестар изборни
8.1.4.ОА Пројектовање ентеријера 2 8.семестар обавезни
8.2.2.ОА Регулатива и економика грађења 8.семестар обавезни
8.3.4.ОА Стручна пракса: Градилиште 8.семестар обавезни
8.6.2.ОА.1 Урбана обнова 8.семестар изборни