Студије Општи 2008. Технолошко инжењерство, основне трогодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.6.2.ТИ.1 Енглески језик 1 1.семестар изборни
1.2.6.ТИ Математика 1 1.семестар обавезни
1.5.4.ТИ Нацртна геометрија 1.семестар обавезни
1.1.5.ТИ Општа хемија 1 1.семестар обавезни
1.6.2.TИ.2 Руски језик 1 1.семестар изборни
1.3.6.ТИ Техничка физика 1 1.семестар обавезни
1.4.3.ТИ Техничко цртање 1.семестар обавезни
2.4.3.ТИ Елементи опреме у процесној индустрији 2.семестар обавезни
2.6.2.ТИ.1 Енглески језик 2 2.семестар изборни
2.2.5.ТИ Математика 2 2.семестар обавезни
2.1.5.ТИ Општа хемија 2 2.семестар обавезни
2.5.2.ТИ Примена рачунара 1 2.семестар обавезни
2.6.2.ТИ.2 Руски језик 2 2.семестар изборни
2.3.5.ТИ Техничка физика 2 2.семестар обавезни
3.3.5.ТИ Eлектротехника са електроником 3.семестар обавезни
3.2.5.ТИ Аналитичка хемија 3.семестар обавезни
3.6.2.ТИ Инжењерска економија 3.семестар обавезни
3.1.5.ТИ Органска хемија 1 3.семестар обавезни
3.4.4.ТИ Примена рачунара 2 3.семестар обавезни
3.3.4.ТИ Физичка хемија 1 3.семестар обавезни
4.3.5.ТИ Иструменталне методе 4.семестар обавезни
4.5.4.ТИ.2 Материјални и енергетски биланс 4.семестар изборни
4.1.6.ТИ Органска хемија 2 4.семестар обавезни
4.5.4.ТИ.4 Основи инжењерства материјала 4.семестар изборни
4.5.4.ТИ.1 Природни полимери 4.семестар изборни
4.6.3.ТИ Стручна пракса 4.семестар обавезни
4.4.5.ТИ Термодинамика 4.семестар обавезни
4.5.4.ТИ.3 Увод у хемијско инжењерство 4.семестар изборни
4.2.4.ТИ Физичка хемија 2 4.семестар обавезни
5.3.4.ТИ.1 Oснови пројектовања 5.семестар изборни
5.2.6.ТИ Материјали 5.семестар обавезни
5.5.4.ТИ.4 Металне превлаке 5.семестар изборни
5.1.6.ТИ Механичке и топлотне операције 5.семестар обавезни
5.4.5.ТИ Основи аутоматског управљања 5.семестар обавезни
5.3.4.ТИ.2 Пречишћавање отпадних гасова 5.семестар изборни
5.5.4.ТИ.1 Структура и ојачавање металних материјала 5.семестар изборни
5.5.4.ТИ.2 Увод у заштиту животне и радне средине 5.семестар изборни
5.5.4.ТИ.3 Хемијско инжењерска лабараторија 5.семестар изборни
6.4.4.ТИ.3 Депоније шљаке 6.семестар изборни
6.2.6.ТИ.1 Енергетика процесне индустрије 6.семестар изборни
6.5.8.ТИ Завршни рад 6.семестар обавезни
6.4.4.ТИ.4 Неметалне превлаке 6.семестар изборни
6.2.6.ТИ.2 Одрживи развој 6.семестар изборни
6.3.4.ТИ.2 Основи управљања квалитетом 6.семестар изборни
6.4.4.ТИ.1 Основи чистије производње 6.семестар изборни
6.3.4.ТИ.1 Принципи избора материјала 6.семестар изборни
6.4.4.ТИ.2 Теорија процеса сагоревања 6.семестар изборни