Студије Конструкције 2014. Грађевниско инжењерство, дипломске једногодишње

Студије

Користите СЕЛЕКТОР како би сте лакше дошли до одговарајућег (жељеног) наставног предмета.

Наставни предмет
Шифра Предмет Семестар Тип
1.5.5.ДГК.2 Анализа конструкција на динамичка оптерећења 1.семестар изборни
1.1.5.ДГК Бетонски мостови 1.семестар обавезни
1.4.5.ДГК.3 Лаке металне конструкције 1.семестар изборни
1.2.5. ДГК Метални мостови 1.семестар обавезни
1.5.5.ДГК.1 Механика стена и подземне конструкције 1.семестар изборни
1.4.5.ДГК.1 Санација, реконструкција и одржавање бетонских конструкција у грађевинарству 1.семестар изборни
1.4.5.ДГК.2 Санација, реконструкција и одржавање зиданих и дрвених конструкција 1.семестар изборни
1.5.5.ДГК.3 Специјална поглавља бетонских конструкција 1.семестар изборни
1.3.5.ДГК Хидротехничке конструкције 1.семестар обавезни
2.3.20.ДГК Дипломски рад 2.семестар обавезни
2.1.5.ДГК Стручна пракса 2.семестар обавезни
2.2.10.ДГК Студијски истраживачки рад на припреми дипломског рада 2.семестар обавезни